loading

Du administrerer ditt abonnement fra Min Profil

Ved kjøp av 12 mnd baneleie kan du ikke avslutte abonnementet før det har gått 10 måneder fra når du kjøpte abonnementet. Om du ønsker å avslutte abonnementet før dette tilkommer det et gebyr på kr. 500,-.

Om du har kjøpt månedsabonnement kan du når som helst avslutte dette.

Når du avslutter et abonnement vil det være gyldig til til utløpsdato som var for når du opprettet abonnementet.

Vi tilbyr ikke noen refusjon om du velger å avbryte abonnement på baneleie.

Tags: avslutte, gebyr
Categories: