loading
 • Den som bestiller baneleie må selv spille. Det er ikke tillatt å bestille bane for andre enn seg selv
 • Du kan maks bestille 2 timer pr. dag og 14 dager frem i tid.
 • Du kan avbestille timen senest 1 time før timen starter. Ved avbestilling av timen får du refundert pengene tilbake til betalingskortet som ble brukt for betaling av timen. Ved betaling med bruk av klippekort blir klippene som ble brukt for bestilling automatisk ført tilbake til klippekortet ditt
 • Du skal sørge for at banen er i god stand etter at du er ferdig med å spille. På grusbanene betyr dette også:
  • vann banen før spill hvis den er tørr, pass på å ikke lage dammer
  • kost hele banen etter spill
  • kost gjerne også linjene med linjekosten
  • om det oppstår groper må de dekkes over
 • Etterlat banen i god orden uten søppel.
 • Ved misbruk eller gjentatte brudd på gjeldende regler vil tilgang til å bestille baneleie bli sperret
Categories: