loading

Sist oppdatert 16.04.2021 - se endringslogg under

  1. Kun friske personer uten symptomer kan spille tennis.
  2. Hender skal påføres antibac før og etter hver økt.
  3. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver person, unntak for personer i samme husstand.
  4. Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 10 personer inkludert trener(e).
  5. Den som leier bane er ansvarlig for å informere medspillere om koronavettreglene. Følges ikke reglene, kan baneleie bli sperret for både leietakere og medspillere.
  6. Foreldre eller tilskuere skal ikke være tilstede på treninger. Foreldre som leverer og henter barn/ungdom, bes om å ikke oppholde seg på anleggene. Fellesareal, vrimlerom skal i hovedsak ikke benyttes.
  7. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss

Endringslogg

16.04.2021: Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss. Organisert trening for voksne tillates for 10 personer inkludert trener(e)
20.01.2021: Det kan være maksimalt 2 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 7 personer inkludert trener.
09.11.2020: Nye oppdaterte regler. Nytt er at foreldre skal ikke være tilstede på trening og fellesrom skal ikke benyttes. Antibac skal påføres før og etter økt.
13.05.2020: Nye oppdaterte regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler pr. 12. mai fra NTF
10.05.2020: Endret pkt 2. "WC på uteanlegget kan benyttes til vask av hender." til "WC på uteanlegget skal benyttes til håndvask"
09.05.2020: nye regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler fra NTF
15.04.2020: la inn tillegg i pkt 10 "Den som leier bane er ansvarlig for at de som spiller har satt seg inn i og overholder koronavettreglene."
11.04.2020: første versjon av reglene publisert

Categories: