loading

Sist oppdatert 13.05.2020 - se endringslogg under

  1. Generelle smittevernregler fra FHI/Departementet skal følges.
  2. Kun friske personer uten symptomer kan spille tennis.
  3. Hender skal vaskes eller påføres antibac som man har med selv, før og etter hver økt. WC på uteanlegget skal benyttes til vask av hender. Det anbefales bruk av svettebånd.
  4. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver person på anleggene, unntak for personer i samme husstand.
  5. Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 5 personer inkludert trener.
  6. Barn under 13 år må ha med en voksen under egenorganisert spill.
  7. Dusjing/skift må skje hjemme da garderobene er stengt. WC kan benyttes.
  8. Den som leier bane er ansvarlig for å informere medspillere om koronavettreglene. Personer som ikke overholder regelverket eller spiller uten å ha booket bane, vil bli bortvist. Etter en advarsel, kan baneleie bli sperret for både leietakere og medspillere. Det er styret som beslutter sanksjoner.

Endringslogg

13.05.2020: Nye oppdaterte regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler pr. 12. mai fra NTF
10.05.2020: Endret pkt 2. "WC på uteanlegget kan benyttes til vask av hender." til "WC på uteanlegget skal benyttes til håndvask"
09.05.2020: nye regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler fra NTF
15.04.2020: la inn tillegg i pkt 10 "Den som leier bane er ansvarlig for at de som spiller har satt seg inn i og overholder koronavettreglene."
11.04.2020: første versjon av reglene publisert

Categories: