loading

Du kan selv velge hvor ofte du får invitasjon til kamp. Dette gjør du i din profil: Velg "My Profile", deretter "Pokalen". Standard oppsett er "1 match per round (2 weeks)" dvs en kamp hver 14 dag. Du kan velge mellom:

  • "1 match per round (2 weeks)" = en kamp hver 14 dag
  • "1 extra match every other round" = en ekstra kamp hver andre runde
  • "2 matches per round (2 weeks)" = en kamp i uken

antallkamper

Categories: