loading

Årsaken til dette er at Kulturdepartementet har pålagt NIF å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret idet klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem.

Selv om fødselsnummer ikke regnes som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet er det lagt strengere føringer til behandling av slike opplysninger. Siden fødselsnummer er et krav fra NIF, så er Hamar IL tvunget til å etterkomme dette kravet.

Når klubben eller medlemmet oppgir fødselsnummer til et medlem blir det sendt kryptert og lagret hos Spond som Hamar IL brukes som sitt medlemsregister. Dersom en klubbadmin senere klikker seg inn på et medlem vil bare deler av fødselsnummeret (fødselsdatoen, men ikke siste 5 personnummer-siffer) vises. Det er altså ikke mulig for klubbadmin å se hele fødselsnummeret til noen av medlemmene.

Categories: