loading

Vi stenger Inne 1 og 3 for utleie om sommeren siden det er veldig lite utleie av baner inne. HIL Tennis betaler for antall baner som er tilgjengelig for utleie, og det er ikke økonomisk forsvarlig å holde alle 3 banene inne åpne for baneleie.

Categories: