loading

Gå til "Medlemskap" i Tournament Software. Om du har en gyldig lisens vil du se dette ved at det står "OK" bak "License" og utløpsdato er satt frem i tid.

Hvis du ikke har en gyldig lisens må du ta kontakt med post@hamar-tennis.no så vil vi ordne dette for deg.

Tags: Lisens, Tournament Software
Categories: