loading

Kodelåsene til HIL Tennis låses opp automatisk og vil være ulåst mens det pågår en aktivitet som er organisert av oss. Dette gjelder f.eks: Kurs, trening, sosialtennis, egentrening, lagtrening, sparringtimer, PT og ved utlån av ballmaskin og racketer.

  • Låsen vil åpnes og lukkes 15. min før og etter aktiviteten starter og slutter
  • Døra til boden skal lukkes og ikke stå åpen også selv om den er ulåst
  • Om du legger hånda på touch-panelet for å låse opp døra mens den er ulåst og åpen vil du låse døra. Låsen vil åpnes automatisk etter noen sekunder om du gjør dette
  • Ikke forsøk å taste inn feil kode flere ganger, om du gjør det vil låsen bli sperret i ca 1 min før du kan prøve igjen

Utenom disse tidspunktene vil låsen være aktivert og du må ha en egen personlig kode for å låse opp.

Du ser status på låsen ved at det er grønt og rødt lys over døra som skifter farge.

Rødt lys=Dør er låst

Grønt lys=Dør er låst opp

Categories: