loading

For å få lov til å kjøpe klippekort må du være en registrert bruker. Oversikt over alle dine klippekort vises i Min Baneleie som du kun ser når du er logget inn med en registrert bruker.

Elektroniske klippekort gjør at du får rabatt på leie av baner. Klippekort er tilgjengelig i 5 og 10 klipp. Etter at du har kjøpt klippekort vil de være tilgjengelig som et valg når du betaler for baneleie. Om du har brukt klippekort til å betale for en time og du avbestiller timen vil klippet automatisk føres tilbake til klippekortet ditt.

Når du har kjøpt klippekort vil du se saldo på klippekortet og hvor mange klipp (timer) som vil bli brukt om du velger å bruke klippekort som betalingsmetode.

Ved betaling for baneleie kan du velge om du ønsker å betale med kort eller klippekort. Velg "Bruk klippekort" om du ønsker å bruke klippekort for å betale for baneleie (merket med rød ring under)

Oversikt over klippekort

Under "Min Baneleie" ser du også saldo på klippekortet, hvor lenge det er gyldig og når det ble kjøpt inn. Du kan også se hvilke timer som du har betalt for med klippekort. Du kan ha flere typer klippekort. Om du f.eks har fått klippekort for frivillige verv eller andre typer vil de vises som egne klippekort. Det kan også være forskjellige utløpsdato på klippekort mens noen ikke har noen utløpsdato i det hele tatt. Om du har flere enn et klippekort vil systemet sjekke om du har klipp tilgjengelig og bruke av det klippekortet som er registrert først. Så lenge det er igjen klipp på dette kortet vil det fortsette å bruke klipp til det ikke er igjen noe klipp. Om du har flere klippekort vil systemet automatisk velge klippekort som det er igjen klipp på (saldo er større enn 0).

Lade opp klippekort

Du kan lade opp klippekort ved å kjøpe dette under Baneleie, og du kan lade det opp selv om det er klipp igjen. Klippekort du kjøper vil bli lagt til det du har fra før av klipp.

Categories: