loading

Den som får varsel om å avtale dato og tid er ansvarlig for å bestille bane og betaler for baneleie. Motstander betaler den andre for 1/2 av prisen for baneleie etter at kampen er ferdig .

Categories: