loading

Vi legger på 2% i administrasjongebyr på alt som betales av online tjenester (baneleie, kurs osv). Grunnen til dette er for å dekke opp utgifter til drift av systemene. Kjøp av klippekort og abonnement belastes ikke med gebyrer.

Categories: