loading
Tilgjengelig(GRØNN)=betyr at banen IKKE er ledig for baneleie. Dette kan skyldes at den er utleid i 30 minutter (fast utleie). Fordi det kun er mulig å leie en bane minimum 60 minutter vil det derfor ikke være mulig å leie denne banen.
Start tid(GRØNN)=Banen er tilgjengelig for utleie
Reservert(RØD)=Noen har reservert banen og den er ikke tilgjengelig for utleie
Utilgjengelig(RØD)=Banen er stengt for utleie eller tid har passert. Se vår åpningstider under baner og anlegg.
Alle tilgjenglige tider vises som grønne bokser. Om du ikke ser en time,
betyr det at den ikke er tilgjengelig.
Categories: