loading

Gyldighet på klippekort er 12. mnd. fra kjøpsdato. Ubrukte klipp blir ikke refundert etter utløpsdato. Det gis ingen kompensasjon om du er skadet, men du kan søke om å overføre klippekortet til en annen registrert bruker innen fristen går ut ved å sende en e-post til post@hamar-tennis.no

Categories: