loading

Om du skal registrere deg som kursdeltager må du gjøre det fra våre kurssider. Vi har forskjellig pris for barn/ungdom og voksne. Se vår prisliste for gjeldende priser.

Sist oppdatert 02.09.2020

  • oppstartsavgift er nå fjernet fra alle betalingsavtaler
  • Endret betalingsavtaler fra hver måned til hver 6 uke for å slippe å justere for måneder hvor det kun er 4 uker
  • Endret bindingstid fra 3 mnd til 12 uker
  • Oppdatert informasjon om hva som skjer ved ferier eller lengre avbrudd i trening

Tidspunkt for betaling

Om du oppretter betalingsavtalen før kurset starter vil første betaling starte samme uke som kurset starter. Om du blir med etter oppstart vil betaling starte samme dag som du oppretter avtalen. Betaling gjentas hver 6 uke.

Automatisk betaling

Betalingen fortsetter automatisk så lenge du deltar på kurs hos oss. Du får kvittering på betaling via e-post hver gang ditt bankkort blir belastet

Bindingstid

Du kan ikke kansellere betalingsavtalen eller avslutte kurset før du har betalt for minst 12 uker (2 perioder). Etter dette står du fritt til å kansellere avtalen og avslutte kurset.

Ferier og lengre avbrudd i trening

Ved korte ferier (høst, jul, vinter og påskeferie) eller avbrudd av varighet lenger enn 1 uke vil betaling reduseres på neste betaling etter at ferien eller avbrudd er ferdig.

Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr ikke noen kompensasjon om du melder forfall til trening som du er invitert til. Du kan lese mer om dette i våre generelle betingelser for kurs- og trening

Endring av timeantall

Om du ønsker å endre antall timer må du ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no så vil vi hjelpe deg med dette

Kundeportal for selvbetjening

Du får tilgang til en kundeportal hvor du kan administrere din betaling. Brukernavn og passord oppretter du første gang du oppretter betalingsavtale.

Etter bindingstid står du fritt til å kansellere betalingsavtalen:

  1. Logg deg inn på kundeportalen
  2. Velg Subscriptions
  3. Velg "Manage" på den avtalen du ønsker å avbryte
  4. Velg "Subscription Settings"
  5. Velg "Cancel my subscription"

Om dette valget ikke er tilgjengelig skyldes det at bindingstiden ikke er over

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no eller HIL Tennis i Spond om du har spørsmål til kurs og trening eller betaling.