loading
Mange av de som er med på subsidiert trening er juniorer som legger litt ekstra innsats i trening og som også er med på konkurranser.

JTA - Turneringsspillere

Spillere som regelmessig deltar på turneringer. Spillerne gis mest trenings og turneringstøtte.

(2001) Luka S. Malmer
(2005) Niklas Skogeng
(2007) Filipp Frolov

J3

Spillere over 10 år som trener minimum 2 ganger i uken og som deltar i turneringer (regionale turn., nasjonale turn., lagkamper)

(2003) Anders N. Pedersen
(2005) Tobias Stråbø Thyness

Priser og prinsipper

 • Subsidiert klubbtrening mandager - fredager 1530-1700, på en eller to baner, med unntak av noen få økter for våre beste spillere på både jente- og guttesiden.
 • Klubben gir tilbud om maksimalt 4,5 timer pr. uke med trener. Øktenes varighet er på maksimalt 1 1/2 time, og skal ha minimum 2 spillere pr. økt. Spillerne vil, såfremt man ikke er spilleren med høyest nivå, spille både ned, på tvers og opp i nivå.
 • Privattrening med Mirko (ikke subsidiert og 1-2 spillere pr. økt) tilbys utenom fast klubbtrening.
 • Som hovedregel skal det være 3 eller 4 spillere på øktene
 • Fast subsidiert timepris med trener basert på antall timer pr. uke. Gjelder fra 1.1.2019:
  • 2 - 2,5 timer = kr. 130,-
  • 3 - 3,5 timer = kr. 120,-
  • 4 - 4,5 timer = kr. 110,-
 • Betaling av trening må gjøres på forhånd før hvert kvartal og vil bli basert på avtalt antall timer. Se forøvrig betingelser for kurs og trening
 • Det gis tilbud om sparring 1-2 timer pr. uke til enkelte juniorer, gutter og jenter, etter avtale med seniorspillere. Pris kr. 70 pr. time. Sparringen skal legges på fredager eller lørdager
 • Klubben kan gi støtte til treneroppfølging på enkelte klubborganiserte turneringer. Det skal informeres så tidlig som mulig om disse turneringene av hensyn til planlegging
 • For å kunne kvalifisere til subsidiert timepris må spiller representere Hamar IL tennisgruppe, ha et aktivt abonnement på baneleie og ha betalt medlemsskap i Hamar Idrettslag

Forventninger til alle spillere

 • Gode holdninger på og utenfor banen
 • Egentrening (fysisk/tennis) utenom organisert klubbtrening
 • Turneringsspill (klubbturneringer, regionsturneringer, nasjonale turneringer eller lagkamper)

Refundering/sponsing av startavgift turneringer

For å kunne søke om refundering av startavgift til turneringer må følgende kriterier være oppfylt:

 • Spiller må ha betalt medlemskap i Hamar Idrettslag
 • Spiller må ha et aktivt abonnement på baneleie
 • Spiller må ha betalt lisens til Norges Tennisforbund
 • Spiller må ha representert HIL Tennisgruppe i turneringen

Du kan tidligst søke om støtte 15. november og senest 1 desember. Søknad om refundering sendes til post@hamar-tennis.no hvor du må legge ved kvitteringer for betaling av startavgift. Støttens omfang ses i sammenheng med antall spilte turneringer og spillernes dugnadsinnsats.

Utstillingsplassen eiendom er sponsor for JTA