loading

Vårt Team Junior Aktiv består av våre beste juniorer. Dette er juniorer som legger litt ekstra innsats i trening og som også er med på konkurranser.

Siste nyheter om Team Junior Aktiv

 • 01.06.2018 Vårt Team Junior Aktiv består av våre beste juniorer. Dette er juniorer som legger litt ekstra innsats i trening og som også er med på konkurranser. Vi har nå laget en egen side hvor vi presenterer teamet. Team Junior Aktiv sponses av SpareBank 1 Østlandet og Utstillingsplassen Eiendom. Les mer… Les mer
 • 07.05.2018 Tradisjonsrik åpning av utesesongen lørdag 12.mai kl. 1300. Program: Åpning av nytt kjøkken på klubbhuset Flaggheising Presentasjon av styret, utvalg, funksjoner og Team Junior Aktiv ved leder Audun M. Jensen Informasjon om banestell Spill/lett bevertning Les mer
 • 06.05.2018 Vårt Team Junior Aktiv tok turen til Drøbak tennisklubb for å være med på Head open challenge for U12, U14 og U16 4. og 5. mai. Filipp Frolov, Tobias Stråbø Thyness, Niklas Skogeng,  og trener Marcos reiste ned. «Dette var en fin erfaring for våre beste juniorer» sa Marcos etter turneringen. «Det viktigste nå er at ... Les mer

Junior Aktiv medlemmer

J4

Spillere fra 13 år som satser, har ekstra gode holdninger og som spiller regelmessig turneringer. Spillerne gis mest trenings og turneringstøtte.

(2001) Luka S. Malmer
(2005) Niklas Skogeng

J3

Spillere over 10 år som trener minimum 2 ganger i uken og som deltar i turneringer (regionale turn., nasjonale turn., lagkamper)

(2003) Madelen Kristine Eikeland Eggen
(2003) Anders N. Pedersen
(2003) Hallvard Aarseth Lierhagen
(2005) Tobias Stråbø Thyness
(2007) Filipp Frolov

Junior Aktiv priser og prinsipper

 • Subsidiert klubbtrening mandager - fredager 1530-1700, på en eller to baner, med unntak av noen få økter for våre beste spillere på både jente- og guttesiden.
 • Klubben gir tilbud om maksimalt 4,5 timer pr. uke med trener. Øktenes varighet er på maksimalt 1 1/2 time, og skal ha minimum 2 spillere pr. økt. Spillerne vil, såfremt man ikke er spilleren med høyest nivå, spille både ned, på tvers og opp i nivå.
 • Privattrening med Mirko (ikke subsidiert og 1-2 spillere pr. økt) tilbys utenom fast klubbtrening.
 • Som hovedregel skal det være 3 eller 4 spillere på øktene
 • Fast subsidiert timepris med trener basert på antall timer pr. uke. Gjelder fra 1.1.2019:
  • 2 - 2,5 timer = kr. 130,-
  • 3 - 3,5 timer = kr. 120,-
  • 4 - 4,5 timer = kr. 110,-
 • Betaling av trening må gjøres på forhånd før hvert kvartal og vil bli basert på avtalt antall timer. Ved meldt forfall kompenseres dette med klippekort. Se forøvrig betingelser for kurs og trening
 • Det gis tilbud om sparring 1-2 timer pr. uke til enkelte juniorer, gutter og jenter, etter avtale med seniorspillere. Pris kr. 70 pr. time. Sparringen skal legges på fredager eller lørdager
 • Klubben kan gi støtte til treneroppfølging på enkelte klubborganiserte turneringer. Det skal informeres så tidlig som mulig om disse turneringene av hensyn til planlegging.

Forventninger til alle Team Junior Aktiv spillere

 • Gode holdninger på og utenfor banen
 • Egentrening (fysisk/tennis) utenom organisert klubbtrening
 • Turneringsspill (klubbturneringer, regionsturneringer, nasjonale turneringer eller lagkamper)

For deg i Team Junior Aktiv som skal være med i konkurranser

 1. For å kunne representere HIL Tennis og for å kunne søke om refundering av startavgift og lisens (se mer info pkt 5.) må medlemskap i Hamar Idrettslag være betalt. HIL Tennis sørger for at de som skal være medlemmer er registrert i medlemsregisteret til Hamar Idrettslag
 2. Alle som skal melde seg på turneringer må ha betalt lisens til Norges Tennisforbund (kr 300,- pr år). Om du ikke har betalt lisens kan du sende en e-post til Aasa.Auensen@tennis.no som vil opprette en utøverfunksjon/lisens og sende faktura til registrert epostadresse. Når lisensen er betalt tar det 2-3 virkedager før du kan melde deg på turneringer online (ofte dagen etter du har betalt). Alle spillere må nå ha betalt lisens for å kunne melde seg på turneringer online
 3. Turneringer som Jr. Aktiv bør være med på blir lagt inn i Spond og aktuelle spillere får invitasjon til å bli med. Lenke til påmelding ligger i Spond. For at vi skal vite hvem som blir med setter vi frist for å melde seg på to uker før påmeldingsfristen går ut. Om du ikke har mulighet til å være med må du melde forfall så snart som mulig slik at vi vet hvem som blir med. Dette vil gjøre det mulig å koordinere samkjøring og for andre å vite hvem som blir med
 4. Vi oppfordrer dere som melder dere på til å samkjøre og dele på utgifter til transport. Legg gjerne inn en kommentar i Spond om du har tenkt å kjøre og hvor mange plasser du har på invitasjonen til turneringen
 5. Refundering/sponsing av startavgift og lisens: Når det er 2 eller flere spillere med i en klubborganisert turnering (invitasjon Spond), sender klubben trener med på turneringen (1 arbeidsdag, som regel lørdager). Klubben vil også dekke kostnader for lisenser (kr. 300) for alle som deltar. Alle som har betalt medlemskap kan søke om støtte til utgifter til startkontingenter og lisens. Søknad om refundering sendes til post@hamar-tennis.no hvor du må legge ved kvitteringer for betaling av startavgift og lisens. Du kan tidligst søke om støtte 1. desember og senest 15 desember. Støttens omfang ses i sammenheng med antall spilte turneringer og spillernes dugnadsinnsats