Baneleie     Min Side     Kurs         

Følgende betingelser gjelder for alle som deltar på trening og kurs i HIL Tennis. Sist oppdatert 28.10.2017

Betingelser for deltagelse på kurs i HIL Tennis

Før påmelding til kursene i HIL Tennis forplikter spillere seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene! HIL Tennis kan endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Det er ditt ansvar å gå gjennom vilkårene før du registrerer deg for et kurs.

Holdning og oppførsel

Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av HIL Tennis:

 1. møter presis til hver trening
 2. melder forfall via Spond eller annen måte til trener om man ikke kan delta
 3. hører etter trener
 4. er positive og hjelpsomme, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
 5. er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Foreldre til barn som er med på kurs/trening vil bli kontaktet hvis det oppstår større disiplinære utfordringer. 

Hva er forventet av foreldre/foresatte

 1. Foreldre/foresatte er velkomne til å se på, men har ikke lov til å gå inn på banene under kurs eller trening
 2. Foreldre/foresatte skal ikke blande seg inn i trenerens instruksjoner. Om det er noe du ønsker å ta opp vedrørende trener eller kurset skal dette gjøres via klubben

Utstyr

Kursdeltagere plikter å ha utstyret i orden. For spill på innebanene i tennishallen må man ha rene innesko som ikke gir merker på gulvet. Om du har behov for å strenge rackert kan du ta kontakt med noen av våre klubbstrengere.

Gruppesammensetninger

Ved påmelding aksepteres det at klubben ved behov setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. 

Kontaktinformasjon

Deltakere forplikter seg til å oppgi gyldig kontaktinformasjon ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender HIL Tennis ut all viktig informasjon via Spond. Mobilnummeret må derfor være gyldig og aktiv. Hvis du ikke mottar melding fra Spond fra oss må du ta kontakt snarest mulig slik at vi får rettet opp dette i våre systemer.

Påmelding og refusjon ved sykdom eller skade

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Spillere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk.

Mistede timer

Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved uforutsette hendelser, dvs. sykdom hos trener.  Ved regn utendørs kjøres alternativ trening. Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Hvis noen grupper mister flere enn 1 trening pr. semester som følge av grunnene nevnt over kan HIL Tennis velge å tilby en ekstra helge-trening som kompensasjon, alternativt tilbakebetaling av tapte treningstimer.

Endring av timeantall

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener.  Melding om endring SKAL meldes til post@hamar-tennis.no. Se ellers frister for betaling av kurs- og treningsavgift. Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening se betingelser for "Påmelding" over.

Frist for betaling av kurs- og eller treningsavgift

Kurs eller treningsavgift skal betales før oppstart av kurs eller trening. Om avgift ikke har blitt betalt innen fristen vil deltaker fjernes fra kurset.

Personopplysninger

Vi tar personopplysninger på alvor, og du vil aldri oppleve at de opplysninger du gir til HIL Tennis vil bli solgt til tredjepart eller videreformidlet på noe annet vis. Når du registrerer deg som kursdeltager må du oppgi personopplysninger, vi trenger dette slik at vi kan identifisere deg.

Vi lagrer følgende opplysninger i våre systemer

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

Reservering mot publisering av navn

Alle kursdeltagere blir lagt inn i en oversikt over treningsgrupper med fornavn og etternavn. Om du ønsker å endre på måten navnet vises i oversikten ber vi om at du sender oss en e-post til post@hamar-tennis.no hvor du opplyser om i hvilket format du ønsker at navnet skal vises. Eksempler på dette kan være "O. Normann" for "Ola Normann".

Reservering mot publisering av bilder på web eller sosiale medier

HIL Tennis følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder personer på nett og råd om publisering av bilder av barn. Bilder som tas i kurssammenheng kan bli publisert på nettsiden og i sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du sende en e-post til post@hamar-tennis. Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du ønsker å reservere deg må du gi beskjed.

Prøvetime

Vi tilbyr (1 time) prøvetime før man bestemmer seg for å gå på kurs. Dette for å prøve og se om tennis er morsomt, og om det er noe man vil holde på med. Avtale om prøvetime må gjøres ved å sende en henvendelse til post@hamar-tennis.no hvor du opplyser om navn, alder og hvilken time du ønsker å være med på.

Erstattere ved fravær

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.