loading

Følgende betingelser gjelder for alle som deltar på trening og kurs i HIL Tennis. Sist oppdatert 21.02.2020

Betingelser for deltagelse på kurs og trening i HIL Tennis

Før påmelding til kurs og trening i HIL Tennis forplikter deltakere eller foresatte seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs eller trening har man automatisk godkjent disse betingelsene! HIL Tennis kan endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Det er ditt ansvar å gå gjennom vilkårene før du registrerer deg for et kurs eller trening.

Holdning og oppførsel

Dette er forventet av de som er med på kurs og trening i regi av HIL Tennis:

 1. møter presis til hver trening
 2. melder forfall via Spond om man ikke kan delta
 3. hører etter trener
 4. er positive og hjelpsomme, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere
 5. er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre

Ved gjentatte brudd på reglene, kan trener be spiller om å ta seg en pause (time out) på benken eller gi spilleren en alternativ oppgave. Dette kan være nødvendig både av hensyn til medspillere og spillerens egen konsentrasjon. Foreldre til barn som er med på kurs/trening vil bli kontaktet hvis det oppstår større disiplinære utfordringer. 

Hva er forventet av foreldre/foresatte

 1. Foreldre/foresatte er velkomne til å se på, men har ikke lov til å gå inn på banene under kurs eller trening
 2. Foreldre/foresatte skal ikke blande seg inn i trenerens instruksjoner. Om det er noe du ønsker å ta opp vedrørende trener eller kurset skal dette gjøres via klubben

Utstyr

Kursdeltagere plikter å ha utstyret i orden. For spill på innebanene i tennishallen må man ha rene innesko som ikke gir merker på gulvet. Om du har behov for å strenge rackert kan du ta kontakt med noen av våre klubbstrengere.

Gruppesammensetninger

Ved påmelding aksepteres det at klubben ved behov setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. 

Kontaktinformasjon

Deltakere forplikter seg til å oppgi gyldig kontaktinformasjon ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender HIL Tennis ut all viktig informasjon via Spond. Mobilnummeret må derfor være gyldig og aktiv. Hvis du ikke mottar melding fra Spond fra oss må du ta kontakt snarest mulig slik at vi får rettet opp dette i våre systemer.

Påmelding og refusjon ved sykdom eller skade

Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder fra dato som vi har mottatt betaling og til kurset avsluttes. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon eller annen kompensasjon for den perioden man er skadet eller syk. Tilbud om refusjon gjelder kun for våre ordinære kurs og treninger. Det kan ikke søkes om refusjon ved deltagelse på drop-in timer/enkelttimer i ferier, privattimer osv.

Kompensasjon for avlyste timer og forfall

Om du ikke har anledning til å være med på en time skal du melde forfall. Dette må gjøres via Spond. Alle andre typer innmelding av forfall er ikke gyldig.

Fra Q2-2019 vil ordningen med klippekort for meldt forfall til trening- og kurs ikke lenger gjelde. Vi oppfordrer allikevel alle om å melde forfall i Spond om du ikke kan være med på trening slik at trener vet hvor mange som kommer.

Hopp på en annen time

Du kan be om å få være med i en annen time samme uke som du ikke kan forutsatt at det er på ditt nivå og det er ledig plass:  Meld forfall til timen som du vanligvis er med, send deretter en melding i Spond til "HIL Tennis" eller post@hamar-tennis.no hvor du ber om å få være med i en annen gruppe.

Regler for "Hopp på en annen time"

 • Du må melde forfall til timen som du ikke kan være med på før du kan be om å få være med på en annen time.
 • Du må sende melding senest kl 22.00 dagen før timen som du opprinnelig skulle vært med på
 • Timen som du ønsker å være med på må være i samme uke som den du opprinnelig skulle vært med på
 • Det må være en ledig time som er på ditt nivå og det er ledig plass
 • HIL Tennis garanterer ikke at du kan få bli med på en annen time

Endring av timeantall

Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i terminen. Melding om endring skal IKKE gis til trener.  Melding om endring SKAL meldes til post@hamar-tennis.no. Se ellers frister for betaling av kurs- og treningsavgift. Det er ikke anledning til å redusere antall timer når man først har meldt seg på kurs eller trening se betingelser for "Påmelding" over.

Frist for betaling av kurs- og eller treningsavgift

Kurs eller treningsavgift skal betales før oppstart av kurs eller trening. Om avgift ikke har blitt betalt innen fristen vil deltaker fjernes fra kurset.

Personopplysninger

Når du registrerer deg som kursdeltager må du oppgi personopplysninger, vi trenger dette slik at vi kan identifisere deg. Se forøvrig informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles.

Reservering mot publisering av navn

Alle kursdeltagere blir lagt inn i en oversikt over treningsgrupper med fornavn og etternavn. Om du ønsker å endre på måten navnet vises i oversikten ber vi om at du sender oss en e-post til post@hamar-tennis.no hvor du opplyser om i hvilket format du ønsker at navnet skal vises. Eksempler på dette kan være "O. Normann" for "Ola Normann".

Reservering mot publisering av bilder på web eller sosiale medier

HIL Tennis følger Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder personer på nett og råd om publisering av bilder av barn. Bilder som tas i kurssammenheng kan bli publisert på nettsiden og i sosiale medier. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette må du sende en e-post til post@hamar-tennis. Gruppebilder ønsker vi å kunne bruke uavhengig av dette, men dersom du ønsker å reservere deg må du gi beskjed.

Prøvetime

Vi tilbyr (1 time) prøvetime før man bestemmer seg for å gå på kurs. Ved å registrere deg for prøvetime vil du bli satt på venteliste for å være med. Du blir automatisk meldt på første ledige time og må gi beskjed om det ikke passer. Om det ikke er ledige plasser på kurset vil du få tilbud om å være med om noen melder forfall. Du melder deg på prøvetime på samme måte som du registrerer deg på kurs

Erstattere ved fravær

Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.