loading

På denne siden kan du betale for kurs og trening hos HIL Tennis. Om du skal registrere deg som kursdeltager må du gjøre det fra våre kurssider. Vi har forskjellig pris for barn/ungdom og voksne. Se vår prisliste for gjeldende priser.

Vi anbefaler deg også til å sette deg inn i våre vilkår for betaling av treningsavgift nederst på denne siden.

Velg riktig antall grupper for den som er med på kurs eller trening og som du skal betale for. Du ser hvor mange treningsgrupper du er invitert til i Spond:
Barn og ungdom (17 år og yngre)
Voksen (18 år og eldre)

Våre vilkår for betaling av treningsavgift

Sist oppdatert 02.09.2020

  • oppstartsavgift er nå fjernet fra alle betalingsavtaler
  • Endret betalingsavtaler fra hver måned til hver 6 uke for å slippe å justere for måneder hvor det kun er 4 uker
  • Endret bindingstid fra 3 mnd til 12 uker
  • Oppdatert informasjon om hva som skjer ved ferier eller lengre avbrudd i trening

Tidspunkt for betaling

Om du oppretter betalingsavtalen før kurset starter vil første betaling starte samme uke som kurset starter. Om du blir med etter oppstart vil betaling starte samme dag som du oppretter avtalen. Betaling gjentas hver 6 uke.

Automatisk betaling

Betalingen fortsetter automatisk så lenge du deltar på kurs hos oss. Du får kvittering på betaling via e-post hver gang ditt bankkort blir belastet

Bindingstid

Du kan ikke kansellere betalingsavtalen eller avslutte kurset før du har betalt for minst 12 uker (2 perioder). Etter dette står du fritt til å kansellere avtalen og avslutte kurset.

Ferier og lengre avbrudd i trening

Ved korte ferier (høst, jul, vinter og påskeferie) vil antall timer du betaler for reduseres. Ved lengre ferier eller avbrudd som varer mer enn 1 uke vil din betalingsavtale bli kansellert og aktiveres igjen når trening starter opp igjen. Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr ikke noen kompensasjon om du melder forfall til trening som du er invitert til. Du kan lese mer om dette i våre generelle betingelser for kurs- og trening

Endring av timeantall

Om du ønsker å endre antall timer må du ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no så vil vi hjelpe deg med dette

Kundeportal for selvbetjening

Du får tilgang til en kundeportal hvor du kan administrere din betaling. Brukernavn og passord oppretter du første gang du oppretter betalingsavtale. Om du slutter hos oss kan du selv avbryte betalingen i kundeportalen eller vi kan gjøre dette for deg.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no eller HIL Tennis i Spond om du har spørsmål til kurs og trening eller betaling.