loading

Her finner du samlet spørsmål og svar som vil gjelde under Korona-krisen.

HIL Tennis forholder oss til gjeldene råd og retningslinjer fra Hamar Kommune eller smittvernveileder til Norges Idrettsforbund. Se forøvrig ofte stilte spørsmål og svar under.

Oversikt over oppdateringer og tiltak

15.12.2021: Regjeringen har innført Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten som gjelder fra 15.12.2021 og i første omgang 4 uker. Dette medfører følgende:

 • All organisert trening/kurs for voksne avlyses. Dette gjelder også trening uten trener som lagtrening.
 • Uorganisert spill (strøtimer) omfattes ikke av de nye tiltakene. De som spiller må være nøye med smittervernsrutiner og opprettholde avstand. Vær også forberedt på å bli kontaktet ved behov for smittesporing.

03.06.2021: Hamar kommune er på nasjonale tiltak

29.05.2021: Ny forskrift fra Hamar kommune som gjelder fra 29. mai til og med 4. juni. medfører følgende:

 • Kurs og trening for barn og ungdom er tillatt
 • Kurs og trening for voksne er tillat, men ikke innendørs
 • Kurs og trening er tillatt for de som har bostedsadresse utenfor Hamar kommune. Dette forutsetter at kommunen som du bor i ikke har strengere tiltak enn Hamar kommune
 • Det er tillatt med 4 personer på hver bane (double)

22.05.2021: Hamar kommune har innført nye lokale strenge tiltak som gjelder fra 22. mai og foreløpig frem til 1. juni. Disse tiltakene medfører følgende for alle som spiller tennis på våre anlegg:

 • Kurs og trening for barn og ungdom er tillatt, men kun utendørs og for de som er hjemmehørende i Hamar kommune
 • Kurs og trening for voksne over 20 år er ikke tillatt, dette gjelder også privattimer med trener. Alle treninger for voksne avlyses frem til 1. juni
 • Uorganisert spill (strøtimer og faste timer) omfattes ikke av de nye tiltakene og tillates inne og utendørs
 • Det kan være maksimalt 2 personer på hver bane. Double er ikke tillatt for å sikre nok avstand mellom spillere. Unntak om alle personer er fra samme kohort, bor under samme tak eller er fullvaksinerte

16.04.2021: Regjeringen har startet første trinn i gjenåpningsplanen som trer i kraft fredag 16. april. Følgende gjelder fra og med 16.04.2021

 • Organisert trening for voksne over 20 år i grupper med maks 10 personer er tillatt (nytt)
 • Privattimer med trener for 2 spillere er tillatt også om du ikke er i samme kohort (nytt)
 • Double og 4 spillere på hver bane er tillatt også om du ikke tilhører samme kohort (nytt)
 • Hold 1 meter avstand (nytt)
 • Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss (nytt)
 • Organisert trening for barn under 20 år er tillatt.

25.03.2021: Kun personer fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kan bestille baneleie/strøtimer. PT med en (1) spiller er tillatt. Det må være 2 meter avstand og maksimalt 2 personer på hver bane. Unntak om spillere kommer fra samme kohort/husstand. All organisert voksenkurs/trening er fortsatt avlyst. Organisert kurs/trening for barn under 20 år er tillatt.

01.03.2021: privattimer med trener er tilgjengelig igjen med en (1) spiller. For spillere fra andre kommuner gjelder følgende nasjonale råd: "Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig."

13.02.2021: Hamar kommune følger nasjonale tiltak som videreføres så lenge det er behov for dem hvor det frarådes organisert trening for voksne innendørs. Alle voksenkurs/trening avlyses derfor inntill videre. Alle betalingsavtaler blir kansellert for de som blir berørt av dette.

01.02.2021: Hamar kommune følger nasjonale råd som videreføres til midten av februar. I smittevernveilederen til NIF frarådes organisert trening for voksne innendørs. Alle voksenkurs/trening avlyses derfor frem til uke 7. De som blir berørt av dette får refundert treningsavgift.

21.01.2021: Informasjon fra styret om gjeldende tiltak publisert

20.01.2021: Baneleie er tillatt. Det kan være maksimalt 2 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 7 personer inkludert trener. Koronavettregler har blitt oppdatert.

19.01.2021: Kurs og trening for juniorgrupper starter opp igjen etter at smittevernveileder til Norges idrettsforbund har blitt oppdatert. Voksenkurs/trening er stengt i 2 uker.

04.01.2021: Baneleie og alle kurs/treninger unntatt elite er stengt frem til 18.01.2021 ref tiltak fra Hamar Kommune

09.11.2020: Koronavettregler for HIL Tennis oppdatert

Ofte stilte spørsmål og svar

Vi bruker Spond for å organisere/invitere til kurs og trening. Om en trening er avlyst vil du få melding om dette via push-varsel (krever at du ikke har deaktivert dette). Du vil også se dette i oversikten over treninger som du har blitt invitert til.

Nei. Vi tillater foreløpig ikke utlån/utleie av noe som helst utstyr. Dette gjelder også om de som låner dette utstyret tar ansvar for å rengjøre det før og etter eller har med egne tennisballer til ballmaskin.

Sist oppdatert 16.04.2021 - se endringslogg under

 1. Kun friske personer uten symptomer kan spille tennis.
 2. Hender skal påføres antibac før og etter hver økt.
 3. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver person, unntak for personer i samme husstand.
 4. Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 10 personer inkludert trener(e).
 5. Den som leier bane er ansvarlig for å informere medspillere om koronavettreglene. Følges ikke reglene, kan baneleie bli sperret for både leietakere og medspillere.
 6. Foreldre eller tilskuere skal ikke være tilstede på treninger. Foreldre som leverer og henter barn/ungdom, bes om å ikke oppholde seg på anleggene. Fellesareal, vrimlerom skal i hovedsak ikke benyttes.
 7. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss

Endringslogg

16.04.2021: Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss. Organisert trening for voksne tillates for 10 personer inkludert trener(e)
20.01.2021: Det kan være maksimalt 2 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 7 personer inkludert trener.
09.11.2020: Nye oppdaterte regler. Nytt er at foreldre skal ikke være tilstede på trening og fellesrom skal ikke benyttes. Antibac skal påføres før og etter økt.
13.05.2020: Nye oppdaterte regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler pr. 12. mai fra NTF
10.05.2020: Endret pkt 2. "WC på uteanlegget kan benyttes til vask av hender." til "WC på uteanlegget skal benyttes til håndvask"
09.05.2020: nye regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler fra NTF
15.04.2020: la inn tillegg i pkt 10 "Den som leier bane er ansvarlig for at de som spiller har satt seg inn i og overholder koronavettreglene."
11.04.2020: første versjon av reglene publisert

Nei vi tilbyr ikke noen refundering som skyldes korona, men vi vil ved lengre avbrudd (lenger enn 1 uke) enten stoppe betalingsavtalen eller trekke fra på neste betaling.

Så lenge du kan leie bane fra baneleie er det mulig å spille tennis.