loading

Reklame på skilt/banner

coloured-sand-banner-bigDette er "tradisjonell" reklamering i form av skilt eller vindseil som settes opp. Vi har god plass både i hallen i Ankerskogen Tennishall (skilt 1X4 m) og på vårt flotte ute-anlegg i Hamar Park (vindseil 2 X12 m). Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Reklame på Info-TV

infotv2

Dette er reklame i form av presentasjon som vises på TV-skjermene, både i inngangspartiet på tennishallen og ved vårt ute anlegg i Hamar park. Du kan velge mellom følgende kanaler:

  • Logo/bilde
  • Video
  • Innhold levert av deg. Les mer om dette tilbudet her

Reklame på websider

Ved å reklamere på våre websider når du alle medlemmer i HIL Tennis som går inn for å holde seg oppdatert på nyheter og informasjon om aktiviteter i klubben. Vi har mulighet til å vise reklame for ditt firma.

Bedriftsmedlemskap

I bedriftsmedlemskapet kan alle ansatte i bedriften spille gratis på ledige timer på utebanene og få registrert inntil åtte individuelle klubbmedlemmer. Som individuelt medlem kan man spille gratis på forhåndsbestilte timer på utebanene og få god rabatt på baneleie i Ankerskogen Tennishall.

Bedriften kan dessuten låne det trivelige uteanlegget og klubbhuset til et sosialt arrangement hvert år. I et slik opplegg er det også mulighet for å engasjere klubbens trenere til litt instruksjon. Et tilpasset opplegg med sosial hygge (kombinasjon tennis/bading/spa?) og instruksjon i Ankerskogen Tennishall lar seg også ordne.