loading

Medlemskap

Hamar IL Tennisgruppa (HIL Tennis) er et underlag av Hamar Idrettslag. For å bli medlem i  HIL Tennis må du derfor blir medlem i Hamar Idrettslag.

Hvem må betale medlemskontingent til Hamar Idrettslag?

Det er et krav om at følgende grupperinger i HIL Tennis må være medlemmer/betale medlemskontingent:

  • alle som har et aktivt 12 mnd. abonnement på baneleie pr. 31.12 hvert år*
  • lagspillere
  • medlemmer av styret
  • konkurransespillere
  • juniorer som får subsidiert trening (J3, J4)

* ved betaling av abonnement på baneleie inkluderer dette ikke medlemskap i Hamar Idrettslag. HIL Tennis er pålagt av Norges Tennisforbund, Hamar Kommune og Hamar Idrettslag å rapporterere inn medlemstall pr. 31.12 hver år. Alle som har et aktivt abonnement på baneleie pr 31.12 må betale medlemskontingent til Hamar Idrettslag det påfølgende året. Dette gjelder selv om du velger å ikke fornye ditt abonnement på baneleie.

Hvem må ikke være medlem i Hamar Idrettslag

Følgende grupperinger er unntatt fra å være medlemmer i Hamar Idrettslag

  • deltagere på regulære kurs og treninger som har varighet på 3. mnd eller kortere tid (drop-in og PT)
  • ansatte i bedrifter hvor det er inngått avtale om abonnement på baneleie
  • alle som bestiller baneleie enten ved strøtimer, klippekort eller ved å benytte seg av en annen type enn 12 mnd. abonnement på baneleie.

Betaling av medlemskap

Hamar Idrettslag sender ut en egen faktura på medlemskap hvert år. Betaling av medlemskap må gjøres til Hamar Idrettslag og kan ikke gjøres til HIL Tennis.

Hvordan bli medlem av Hamar Idrettslag og Tennisgruppa

NB: Om du tilhører en av grupperingen i HIL Tennis som må være medlem av Hamar Idrettslag er det ikke nødvendig å gjøre dette. HIL Tennis vil sørge for at du er registrert som medlem i Hamar Idrettslag.

Om du ønsker å registrer deg som medlem i Hamar IL tennisgruppa kan du gjøre dette via Spond gruppen "HIL Tennis".  Det krever at du har Spond installert

Lisens

For å kunne representere HIL Tennis i turneringer/konkurranser må følgende være betalt:

  • Medlemskap i Hamar Idrettslag
  • Lisens til Norges Tennisforbund

Om du allerede er registrert i NTF sitt register og har betalt lisens vil du automatisk få faktura hvert år. Om du ikke allerede er registrert kan du ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no så vil vi registrere deg.

Ofte Stilte Spørsmål om medlemskap og lisens

Gå til "Medlemskap" i Tournament Software. Om du har en gyldig lisens vil du se dette ved at det står "OK" bak "License" og utløpsdato er satt frem i tid.

Hvis du ikke har en gyldig lisens må du ta kontakt med post@hamar-tennis.no så vil vi ordne dette for deg.

Load More