loading

Medlemskap

Hamar IL Tennisgruppa (HIL Tennis) er et underlag av Hamar Idrettslag. For å bli medlem i  HIL Tennis må du derfor blir medlem i Hamar Idrettslag.

Hvem må betale medlemskontingent til Hamar Idrettslag?

Hentet fra klubbguiden til NIF:

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Det er et krav om at følgende grupperinger i HIL Tennis må være medlemmer/betale medlemskontingent:

  • alle som har et aktivt 12 mnd. abonnement på baneleie pr. 31.12 hvert år*
  • lagspillere
  • medlemmer av styret
  • konkurransespillere
  • deltagere på regulære kurs og treninger

* ved betaling av abonnement på baneleie inkluderer dette ikke medlemskap i Hamar Idrettslag. HIL Tennis er pålagt av Norges Tennisforbund, Hamar Kommune og Hamar Idrettslag å rapporterere inn medlemstall pr. 31.12 hver år. Alle som har et aktivt abonnement på baneleie pr 31.12 må betale medlemskontingent til Hamar Idrettslag det påfølgende året. Dette gjelder selv om du velger å ikke fornye ditt abonnement på baneleie.

Hvem må ikke være medlem i Hamar Idrettslag

Følgende grupperinger er unntatt fra å være medlemmer i Hamar Idrettslag

  • Deltagere på drop-in kurs og privattimer
  • ansatte i bedrifter hvor det er inngått avtale om abonnement på baneleie
  • alle som bestiller baneleie uten å bruke abonnement på baneleie

Betaling av medlemskap

Hamar Idrettslag sender ut krav om betaling av medlemskap hvert år. Betaling av medlemskap må gjøres til Hamar Idrettslag og kan ikke gjøres til HIL Tennis.

Hvordan bli medlem av Hamar Idrettslag og Tennisgruppa

HIL Tennis vil sørge for at du er registrert som medlem i Hamar Idrettslag om du har en tilknytning hvor medlemsskap er påkrevet.

Lisens

For å kunne representere HIL Tennis i turneringer/konkurranser må følgende være betalt:

  • Medlemskap i Hamar Idrettslag
  • Lisens til Norges Tennisforbund

Om du allerede er registrert i NTF sitt register og har betalt lisens vil du automatisk få faktura hvert år. Om du ikke allerede er registrert kan du ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no så vil vi registrere deg.

Ofte Stilte Spørsmål om medlemskap og lisens

Årsaken til dette er at Kulturdepartementet har pålagt NIF å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret idet klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem.

Selv om fødselsnummer ikke regnes som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet er det lagt strengere føringer til behandling av slike opplysninger. Siden fødselsnummer er et krav fra NIF, så er Hamar IL tvunget til å etterkomme dette kravet.

Når klubben eller medlemmet oppgir fødselsnummer til et medlem blir det sendt kryptert og lagret hos Spond som Hamar IL brukes som sitt medlemsregister. Dersom en klubbadmin senere klikker seg inn på et medlem vil bare deler av fødselsnummeret (fødselsdatoen, men ikke siste 5 personnummer-siffer) vises. Det er altså ikke mulig for klubbadmin å se hele fødselsnummeret til noen av medlemmene.

Gå til "Medlemskap" i Tournament Software. Om du har en gyldig lisens vil du se dette ved at det står "OK" bak "License" og utløpsdato er satt frem i tid.

Hvis du ikke har en gyldig lisens må du ta kontakt med post@hamar-tennis.no så vil vi ordne dette for deg.