loading

Medlemskap

HIL Tennis er et underlag av Hamar Idrettslag. For å bli medlem i  HIL Tennis må du derfor blir medlem i Hamar Idrettslag. Medlemskap i Hamar Idrettslag koster kr. 250 for senior og 125 for junior.

Hvem må være medlem i Hamar Idrettslag

Det er et krav om at følgende grupperinger i HIL Tennis må være medlemmer:

* ved betaling av abonnement på baneleie inkluderer dette ikke medlemskap i Hamar Idrettslag

Hvem ikke være medlem i Hamar Idrettslag

Følgende grupperinger er unntatt fra å være medlemmer i Hamar Idrettslag

  • deltagere på regulære kurs og treninger som har varighet på 3. mnd eller kortere tid (drop-in og PT)
  • ansatte i bedrifter hvor det er inngått avtale om abonnement på baneleie
  • alle som bestiller baneleie enten ved strøtimer, klippekort eller ved å benytte seg av en annen type enn 12 mnd. abonnement på baneleie.

Rapportering av medlemmer til Hamar Idrettslag

Rapportering vil bli gjort basert på hvem som er registrert den 1. januar hvert år.

Betaling av medlemskap

Hamar Idrettslag sender ut en egen faktura på medlemskap hvert år. Betaling av medlemskap må gjøres til Hamar Idrettslag og kan ikke gjøres til HIL Tennis.

Lisens

For å kunne representere HIL Tennis i turneringer/konkurranser må følgende være betalt:

  • Medlemskap i Hamar Idrettslag
  • Lisens til Norges Tennisforbund

Om du allerede er registrert i NTF sitt register og har betalt lisens vil du automatisk få faktura hvert år. Om du ikke allerede er registrert kan du ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no så vil vi registrere deg.