loading

Hvorfor er 3 innebaner viktig for tennis på Hamar?

På denne siden vil du finne nyheter og informasjon som er relevant for "hallsaken" som har pågått siden 2014. Hamar Idrettslag og AIAS (tidligere ATAS) gjennomførte en renovasjon av Ankerskogen Idrettshall (tidligere Ankerskogen tennishall) sommer og høsten 2021. Renoveringen ble gjennomført ved at Bane 3 og 4 ble gjort om til rene tennisbaner. Bane 1 og 2 ble endret til permanent turnhall. Denne endringen gjorde at tennisgruppa har fått baner med nytt dekke, men har måttet gå fra 3 til 2 baner.

Antall baner tilgjengelig i "prime-time" man-torsdag kl 16-21 har en direkte innvirking på rekruttering siden det er i dette tidspunktet barn, ungdom og voksne ønsker å gå på kurs.

Tennishallen er viktig for oss siden den blir brukt i perioder hvor aktiviteten for kurs og trening er størst (september til april). Tennishallen på Gjøvik har 4 innendørsbaner, mens Lillehammer har 3. Antall baner tilgjengelig i "prime-time" man-torsdag kl 16-21 har en direkte innvirking på rekruttering siden det er i dette tidspunktet barn, ungdom og voksne ønsker å gå på kurs. Om vi ikke kan tilby kurs på disse tidspunktene velger de en annen idrett.

Rekruttering av barn og unge er jobb # 1 i HIL tennis. I de siste årene har vi jobbet målrettet med å legge forholdene til rette ved videreutdanning av trenere, og ikke minst redusere pris på våre juniorkurs. Vår satsning og deltagelse i Norges Tennisforbunds storsatsning TennisKids er også en viktig del av dette. Våre juniorkurs (kurs og trening for barn og ungdom under 18 år) er kraftig subsidiert slik at alle som har barn som ønsker å spille tennis på Hamar uavhengig av økonomi kan gjøre dette.

I hallen på Ankerskogen er det som på 80-tallet var fire tennisbaner arealmessig delt likt mellom tennis og turn. Hallen ble oppgradert sommeren 2021 og fase 2 i rehabiliteringen omfatter en utvidelse med plass til en ny tennisbane. 

Tennis på Hamar samler utøvere i ALLE aldersgrupper, fra helt ned til 5 år og opp til 85 år. De fleste tennisklubber krever at man må være medlem eller registrert bruker for å spille tennis. På Hamar kan ALLE som ønsker å spille tennis gjøre dette. Tennishallen i Ankerskogen brukes av ikke bare de som bor i Hamar, men siden nærmeste tennishall er på Gjøvik velger mange som bor i Brumunddal/  Ringsaker, Stange, Løten og Elverum å reise til Hamar for å spille tennis.

30.06.2018 - Sverre Worren (79) og Niklas Skogeng (13) klar til kamp. 66 år mellom disse to!

Innlegg, artikler referat fra styremøter som har relevanse til denne saken

2022

25.01.2022: E-post fra Hamar IL hovedlaget hvor HIL tennis blir invitert til "signeringsmøte" den 27.01.2022 "med sikte på å få på plass en signert avtale om betingelsene for bruk av hallen"

22.01.2022: Fra protokoll i Hamar IL hovedstyret 18.01.2022: sak 045-06: "Leiekontrakter/retningslinjer Leder orienterte om dette, og retningslinjer for brukergrupper i hallen ble presentert og utlevert skriftlig. Styrets medlemmer bes om å gi tilbakemelding til leder asap. Det ble ellers i sakens anledning vedtatt at retningslinjene må signeres av bruker- gruppene tennis og turn innen 01. februar 2022. I motsatt fall opphører bruksretten."

18.01.2022: Nyhet på norsktennis.no: Her er de nye hallprosjektene

2021

17.12.2021: Fra protokoll i Hamar IL hovedstyret 14.12.2021: Sak 039-05 (2021/22) Sak 30) "Fremtidig bane 3 - saken ble på ny grundig diskutert, og hovedlaget er innstilt på å kjøre prosessen for å avlaste en fra før allerede stor arbeidsmengde for AIAS-styret. Lasse etablerer den tidligere vedtatte prosjektgruppen på nyåret. Sak 31) Utkast «Retningslinjer for bruk av Ankerskogen Idrettshall» vil bli gjennomgått med brukergruppene."

03.11.2021: Fra protokoll i Hamar IL hovedstyret 02.11.2021: Sak 030-04 (2021/22) "... Når det gjelder en fremtidig bane 3, må HIL definere og maksimere bruksmulighetene. En rask idèdugnad viser at disse er mange, og foruten tennis ble fotball, klatrevegg, innebandy, basket og badminton nevnt. HIL må tenke bredt og være nyskapende. Styret vedtok at det skal opprettes en prosjektgruppe til å arbeide med «bane 3». Gruppen ledes av Lasse Evensen med representanter fra tennis, AIAS as, Wenche Enge fra Hamar kommune og Tom Svellet, anleggsansvarlig i idrettskretsen. Det ble ellers besluttet å kontakte Jørgen Amrud Hagen fra HIL turn som nytt styremedlem i AIAS etter Lars Petter Johansen. Renè kontakter ham.
Sak 031-04 (2021/22) Utkast til leiekontrakt Ankerskogen Idrettshall: Truls og Mona fremla forslag til «Retningslinjer for bruk av Ankerskogen Idrettshall», som skal regulere forholdet mellom hovedlaget og brukergruppene. Utkastet ble godkjent med flg. endring og tilføyelse:
• Klubbhuset er fritt til bruk for medlemmer av Hamar IL – endres til: o Klubbhuset er fritt til bruk for grupper i Hamar IL. • Flg. punkt tilføyes: o Retningslinjene revideres årlig."

08.10.2021: Fra protokoll i Hamar IL hovedstyret 05.10.2021: Sak 027-03 (2021/22) Leiekontrakt Ankerskogen Idrettshall: "Truls redegjorde for sine tankerrundt avtaler med brukergruppene, som han mener bør være en forenklet avtale uten at gruppene er et rettssubjekt – m.a.o. en «avtale om bruk»."

27.09.2021: Nye Bane 1 og 2 åpnes for spill.

25.09.2021: HIL tennis mottar e-post fra Rene Gregor Styreleder i Ankerskogen Idrettshall om at HIL tennis kan igangsette vår aktivitet i hallen f.o.m mandag 27.09.2021. "Ettersom leieavtalen mellom HIL Hovedlaget og HIL Tennis ikke foreligger på nåværende tidspunkt, vil leieperioden være en prøveperiode på en (1) måned fra og med 27.9.2021 til og med 24.10.2021. Det presiseres at Ankerskogen Idrettshall AS er eid av HIL Hovedlaget, og skal inneholde idretts- og aktivitetstilbud til HIL sine medlemmer. Det bes om at HIL Tennis som leietaker innordner seg dette. Hil Hovedlag vil oversende leieavtalen til HIL Tennis i god tid før prøveperioden er utgått, og prøveperioden vil inngå som del av leieforholdet."

07.09.2021: Fra protokoll i Hamar IL hovedstyret 06.09.2021: Sak 002-01 (2021/22) Leiekontrakt Ankerskogen Idrettshall as Det fremlagte kontraktsforslag ble gjennomgått og kommentert. AIAS er av den oppfatning at det er viktig at avtalen gjøres med HIL hovedlag, som er registrert med eget org.-nr. i foretaksregisteret. Utfordringen for hovedlaget vil bli fordelings- nøkkelen hva bruken av hallen angår. Turn vil få en marginal husleieøkning (fra ca. 415 til ca 450.000), hovedlaget det samme (klubbhusdelen), mens tennis vil få en noe høyere økning (fra ca. 170 til ca. 300.000). AIAS har estimert et behov for en total årlig leieinntekt på ca. 870.000 for å kunne nedbetale eksisterende gjeld, dekke løpende driftskostnader og bygge opp et buffer-fond. Styret i Hamar IL gir sin aksept på det fremlagte kontraktsforslag fra AIAS, og åpningstidspunkt for en fin markering er tenkt lagt til Hamar ILs stiftelsesdag 1.
desember 2021 da HIL fyller 134 år.

15.07.2021: Artikkel i Hamar Arbeiderblad - Turngruppa i HIL jubler for at arbeidet med ny hall endelig er i gang.

16.06.2021: Nyhet på hamar-tennis.no - Sommerhilsen hvor styret informerer om status i hallsaken

08.06.2021: HILs årsmøte vedtar en prosjekt- og finansieringsplan som innbefatter utbygging av hallen i Ankerskogen med en tredje tennisbane og et klubbhus

31.05.2021: Nyhet på hamar-tennis.no - Påminnelse om frist for påmelding til årsmøtet i HIL og informasjon om årlig møte

25.05.2021: Enighetserklæring mellom tennisgruppa og Hamar Idrettslag underskrevet. "Hovedlagets styre og styret i Ankerskogen Idrettshall AS forplikter seg til å omgående å igangsette nødvendige prosesser for realisering av en ny tennisbane…"

18.05.2021: Nyhet på hamar-tennis.no - Innkalling til ekstraordinært årlig møte i HIL tennis

13.04.2021: Nyhet på hamar-tennis.no - Hallsak og ekstraordinært årlig møte

25.03.2021: Artikkel i Hamar Arbeiderblad - Intervju med ordfører i Hamar Einar Busterud Hallkonflikten kan få store økonomiske konsekvenser –kommunen er klar på hva som skal bygges

25.03.2021: Debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad - Debattinnlegg fra HIL turn - Vi må dele på plassen

24.03.2021: Artikkel i Hamar Arbeiderblad - Konflikt i byens største idrettslag – mener de må reagere og tilbakevise grove faktafeil

22.03.2021: Nyhet på hamar-tennis.no - Kjersti Smee Jensen - Når spilleregler ikke følges og fair play er fraværende

20.03.2021: Nyhet på hamaridrettslag.no - Arve Sjølstad styremedlem i AIAS Skremselspropaganda?

20.03.2021: Debattinnlegg fra HIL tennis i H-A (først publisert som nyhet på hamar-tennis.no) - Bråstopp for tennisens utvikling i Hamarregionen?

09.03.2021: Nyhet på hamaridrettslag.no - Info fra fra hovedstyret i Hamar IL til styret i tennisgruppa i forkant av årlig møte, også publisert på hjemmesiden til Hamar IL av styremedlem i AIAS Arve Sjølstad Info fra hovedlagsstyret til årlig møte i HIL tennis

08.03.2021: Debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad - Nyhet fra styret i Hamar IL publisert på hamaridrettslag.no og som debattinnlegg i H-A Takk til Hamar kommunestyre

04.03.2021: Artikkel i Hamar Arbeiderblad - Brygger opp til konflikt i byens idrettslag. Vil ruste opp idrettshall – men én idrett har lagt inn protest

25.01.2021: HIL tennis mottar oppsigelse av leieavtale mellom Ankerskogen Idrettshall AS og HIL Tennis med opphør 30. april 2021

2020

30.12.2020: Nyhet på hamaridrettslag.no: En totalrehabilitert idrettshall til glede for tennis og turn
10.12.2020: Nyhet på hamar-tennis.no: Rehabilitering og utvidelse av Ankerskogen Tennishall?
15.11.2020: Debattinnlegg fra HIL turn i H-A: Du blir ikke god turner i en tennishall

2016

21.06.2016: Intervju med Audun Jensen styreleder i tennis. Publisert som nyhet på hamar-tennis.no: Hva skjer med ATAS-konflikten?
25.05.2016: Artikkel i H-A: HIL-bråk og advokat tar ut forliksklage mot seg sjøl
25.05.2016: Artikkel i Tennis Norge: HIL Tennis i konflikt om Hamars tennishall
25.05.2016: Nyhet på hamar-tennis.no: HIL tennis tapte saker på HILs årsmøte og kan bli kastet ut av Ankerskogen Tennishall!
15.05.2016: Nyhet på hamar-tennis.no: Snart løsning på konflikten mellom HIL tennis og ATAS?

Andre linker som har relevant informasjon i denne saken