loading

HIL tennisgruppe ble stiftet i 1903 og har stolte tradisjoner. Klubben har fostret mange norgesmestere og arrangert store mesterskap. Vi har et idyllisk uteanlegg med 4 grusbaner i Hamar Park og drifter 3 innebaner i Ankerskogen Tennishall.

Litt historikk...

538733_427394583957111_953380744_n960x762Hamar Idrettslags tennisgruppe ble stiftet 6. mai 1903 etter initiativ av premierløytnant Christian Frederik Blom Schøyen. Den gangen het klubben Hamar Game Club, og i de tre første årene var tennis dens eneste idrettsgren. Klubben, «hvis Formaal det bl.a. er at udbrede de engelske Out-door-games», vedtok på sin ordinære generalforsamling den 12. mai 1906 å ta opp fotball som en underavdeling.

Fra åpning av HIL Tennis i Hamar Park 1905

Fra åpning av HIL Tennis i Hamar Park 1905

 

I dag...

HIL tennisgruppe er en klubb i vekst med god sportslig utvikling og et stimulerende miljø for både små og store, elitespillere og mosjonister. Visjonen – “Tennis er gøy hele livet!” – skal igjenspeile alle aktivitetene i klubben, også i samarbeidet med næringslivet.

Herlig gjeng på junioravslutning for Reetta

Herlig gjeng på junioravslutning for Reetta