loading

Nils Robert Hodnesdal

Styreleder
93403813
Nils Robert ble valgt inn som leder i HIL tennis på årlig møte 10.3.2022. Nils Robert er "hjemvendt Hamarsing" og ble rett før jul 2021 medlem i tennisgruppa i HIL. Han deltar på stigen og sosial tennis, i tillegg til egne økter. Han har betydelig styreerfaring fra næringslivet inkl. flere styrelederverv. Innen idrett er han oppmann for Storebrand Sport sin tennisgruppe. I tillegg har han tidligere vært fotball- og langrennstrener for yngre inkl. trenerkurs.
Groups