loading

Anders Toft Engerud

Sportslig utvalg
Anders Toft Engerud (26) er med i klubbens sportslige utvalg. Anders er en ivrig spiller på 3.laget og har litt internasjonal tenniserfaring fra Nederland. Han er daglig leder i Ham-Kams Yngre og har en master i idrettsledelse.