loading
Administrasjon

Styrets Årsberetning 2015

Styret: Leder: Audun Jensen Styremedlem Elin Riise Styremedlem Jørn Hanserud.. Medlemstall: Vurdering: Positiv medlemsutvikling. Klubben har hatt en gledelig vekst spesielt blant voksne mosjonister.... Administrasjon: Det er avholdt 14 styremøter og 75 saker er blitt behandlet. Året var vært utfordrende Read more…

By Ulf Skogeng, ago