loading

Vanning av utebanene i Hamar Park er helautomatisert. Regnmåler og værvarsel fra YR.NO sikrer at det ikke vannes om det regner eller har regnet mye. Les mer om vårt vanningsanlegg i kvalitetssystemet vårt. Se også bilder fra webcam i Hamar Park som oppdateres hver time mellom kl 0700-2300.

Regler for vanning og forklaring på logg

Regler for vanning

Selv om det er programmert inn at det skal vannes er det ikke alltid nødvendig å vanne. For å unngå for mye vanning har det blitt programmert inn følgende regler for at det skal vannes.

Alle tidspunkt

  • Regnsensor må være deaktivert
  • Disen målestasjon har ikke rapportert om regn ved vannetidspunkt.

Morgen (før kl 0900):

  • Temperatur må være høyere enn 20 grader
  • Det er ikke meldt regn i dag

Dag (mellom kl 0900-2100)

  • Temperatur må være høyere enn 25 grader
  • Det er ikke meldt regn i dag

Kveld (mellom kl 2100-2400)

  • Temperatur må være høyere enn 10 grader
  • Det er ikke meldt regn i morgen på dagtid

Regnsensor

“Regnsensor AKTIVERT”. I regnsensoren er det en svamp som vil aktivere sensoren om det har regnet 6mm eller mer. Når regnsensoren er aktivert vil det ikke vannes. “Regnsensor DEAKTIVERT” betyr at det ikke er registrert minst 6mm regn eller at svampen i regnsensoren har tørket opp etter regn. Hvor fort dette skjer avhenger av temperatur.

Programmering av vanning

Oppdateres en gang pr. døgn og viser hva som er programmert av vanning på de forskjellige banene.

Logg for vanningsanlegg siste døgn

“Station Ute x closed” viser at vanning har blitt kjørt på en bane og hvor lang tid det har blitt vannet “Rain sensor activated/deactivted” betyr at regnsonsoren som er koblet til kontrolleren har målt 6 mm (kan justeres) regn eller mer. Regnsensoren vil overstyre vanning og vil deaktiveres etter at den har “tørket opp”

Siste vanning

Viser når det ble vannet siste gang.