loading

HIL Tennis tilbyr utleie av vårt klubbhus i Hamar Park. Du kan velge om du kun ønsker å leie bare klubbhuset eller også om du ønsker å reservere baner samtidig. Vi tilbyr utleie i sesongen mai-oktober.

Vi er stolte av vårt idylliske anlegg og for sesongen 2018 har vi startet med renovering. Første trinn er nytt kjøkken, videre vil nye garderober og generell vedlikehold komme.

  • Vi tilbyr utleie kun i helger og helligdager etter kl 17:00
  • Inntil 16 sitteplasser
  • Inkludert servise/dekketøy

Priser

Gjeldende priser gjelder pr dag/kveld fra kl 1700->

  • Klubbhus kr 1500,-
  • Klubbhus +  baner (hele anlegget): kr 2000,-

Abonnenter på baneleie får 50% rabatt. Klubbens frivillige får leie klubbhuset og baner gratis

Regler for utleie

  • "ungdomsfester" er IKKE tillatt!
  • Ved inngåelse av leieforhold aksepterer leietaker at de står økonomisk ansvarlig ved ødeleggelse av utstyr eller eiendom
  • Leietaker forplikter å vaske og rydde etter seg. Hvis det ikke er vasket og ryddet vil vi fakturere kr 500,-

Bestilling

Ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no for å avtale bestilling