loading

Prisene som du finner er veiledende. Fra tid til annen endrer vi prisene og det kan være avvik fra hva som er de gjeldende priser. Gjeldene priser ser du ved å leie en bane

Prisene på denne siden ble sist oppdatert 01.10.2017

Ankerskogen tennishall

Priser per time

Abonnenter
  • Man-tors før 16:00 kr 160,-
  • Man-tors etter 16:00 kr 210,
  • Fre-Søn hele dagen kr 160,-

NB: Det lønner seg å kjøpe klippekort, da får du ekstra lave priser som gjelder uavhengig av tidspunkt. F.eks juniorabonnenter kan spille 1 time  for kr 60,- Seniorabonnenter sparer kr  60,- pr time om du bestiller man-tor etter 16:00

Registrerte brukere
  • Man-tors før 16:00 kr 220,-
  • Man-tors etter 16:00 kr 270,-
  • Fre-Søn hele dagen kr 220,-

Se også Faste timer Ankerskogen tennishall

Klippekort

Klippekort er elektroniske klippekort som kan kjøpes når du er logget inn. Prisene og type klippekort styres ut i fra om du har kjøpt abonnement på baneleie.  Du betaler klippekort under baneleie. Etter å ha kjøpt klippekort vil de være tilgjengelig som en betalingsmetode ved bestilling av timer.

Klippekort er tilgjengelig i 5 og 10 klipp. Gyldighet på klippekort er 12. mnd. fra kjøpsdato. Ubrukte klipp blir ikke refundert etter utløpsdato. Det gis ingen kompensasjon om du er skadet eller forhindret fra å spille. Du kan søke om å overføre klippekortet til en annen registrert bruker innen fristen går ut ved å sende en e-post til post@hamar-tennis.no

Priser klippekort Ankerskogen tennishall (inne)

Parken (ute)

  • Det er gratis for abonnenter å reservere baner (maks 2 timer per dag per person.)
  • Timepris registrerte brukere er kr 200,-

Bestilling kan tidligst skje en uke i forveien. Alle ansatte i bedrifter med bedriftsabonnement kan spille gratis på ledige timer, krever at du har bruker. Ta kontakt med den som har ansvar for avtale mot HIL Tennis i din bedrift om du mangler tilgang.