loading

Vi tilbyr alle som leier bane tilgang til garderobe og dusj. Se mer informasjon om hvordan du får tilgang under.

Vår garderobe i Hamar Park er felles for begge kjønn.

Hamar Park

Du får valg om " Garderobe og dusj i Parken " når du leier bane. 30 min. før timen starter får du en kode på SMS. Om du reserverer garderobe etter dette får du koden med en gang. Koden er gyldig 30 min. før og etter din reservasjon. Gå til døra som er merket med "fellesdusj" som er på venstre side av toalettet. Dette er en fellesgarderobe og dusj for for begge kjønn . Vi anbefaler at du bruker "Ledig"/"Opptatt" skiltet for å vise om du bruker garderoben. Lås opp med koden som du har fått.

Hvordan låse opp med kode

  1. Legg håndflaten flatt på touch-panelet for å aktivere det
  2. Tast din kode. Husk å avslutte med #. Eksempel på en kode er 1234#
  3. Du vil høre en bekreftelse på at låsen er låst opp
  4. Om døra blir låst og du befinner deg inne må du bruke "låseknappen" for å låse opp
Husk å endre til opptatt når du bruker garderoben og ledig når du er ferdig

Ankerskogen tennishall

Garderober og dusj er tilgjengelig i åpningstider til Ankerskogen svømmehall. Du må benytte deg av dører som befinner seg mellom bane 1 og 2 og ved bane 3.