loading

Logg for vanning på utebaner Hamar Park

21.09.2018: Programmene som styrer vanning er deaktivert for sesongen. Logging av regnsensor er aktivert


Forklaring til loggen:

  • "Water level updated xx%" betyr at kontrolleren har mottatt en oppdatering fra værtjenesten som gjør at "water level" endres. 100% "water level" betyr at vanning vil følge programmet som er definert under. 50% water level betyr at lengde på vanning vil halveres. 0% water level betyr at det ikke vil vannes i det hele tatt. Regnsensoren som er koblet til kontrolleren vil overstyre dette og skru helt av vanning om den blir aktivert.
  • "Automatically scheduled Program xx" betyr at et program har blitt kjørt. "Station Ute x closed"  viser at vanning har blitt kjørt på en bane og hvor lang tid det har blitt vannet.
  • "Rain sensor activated/deactivted" betyr at regnsonsoren som er koblet til kontrolleren har målt 6 mm (kan justeres) regn eller mer. Regnsensoren vil overstyre vanning og vil deaktiveres etter at den har "tørket opp".

Du kan bla deg i kalenderen for å se historikk.

Tidspunkt for vanning og lengde ved 100% "water level"

  • kl 2300 - 10 min alle utebaner
  • kl 0200 - 6 min alle utebaner
  • kl 0500 - 6 min alle utebaner untatt Ute 4 som har 2 min

OBS: Lengde på vanning styres av "water level" som igjen bestemmes av en kombinasjon av temperatur, fuktighet og nedbør. Les mer om dette under.

Beskrivelse av vanningssystemet

Vanning av utebanene i Hamar Park er helautomatisert og styres av en kontroller fra Opensprinkler som justerer vanning basert på "water level" som utregnes etter "Zimmermann-metoden". Enkelt forklart vil lengde på vanning automatisk justeres basert på en formel som regner ut dette basert på fuktighet, temperatur og nedbør både foregående dag og dagens målinger. Data hentes fra målestasjoner som rapporterer dette til en sentralisert værtjeneste på Internett. I tillegg til dette er det montert en regnmåler som fungerer som en "sikkerhetsbryter" om oppkobling til internett ikke fungerer og vil sikre at det ikke vannes om det regner.