loading

Vi har et vanningsanlegg som sørger for at grusbanene holder seg i god stand gjennom sommeren. Se logg for vanning og programmering som er aktivert i vårt vanningsanlegg.

Om du er nybegynner og ikke vant til å spille tennis har du sikkert spørsmål om hva du bør gjøre før du spiller og også når du er ferdig. Det er ikke mye du trenger å huske på. Noen viktige punkter ved spill på grusbaner:

  • vann banen før og etter spill hvis den er tørr,  dette er viktig på varme dager eller i perioder hvor det er tørke!  Bruk vannslangene som du finner ved hver bane. Vann der hvor du ser det er behov for vanning. Vanning skjer ved at slangetuten holdes litt skrått oppover og føres sakte frem og tilbake. Juster dysen ved behov. Man må ikke rette tuten ned mot banen, da dette kan lage hull i dekket. Du kan også bruke vanningsanglegget som du kan skru på ved å vri på kran som du finner ved inngangen til hver bane. Anbefalt vanningstid er 2 minutter ved bruk av vanningsanlegget. Om det begynner å bli dammer har banene fått nok vann.
  • kost hele banen etter spill også utenfor strekene. Du finner koster ved hver bane. De siste 5 minuttene av spilletiden skal benyttes til å klargjøre banen for neste spillere. Start kostingen langs nettet, følg yttersiden ned og jobb i store firkantede sirkler inn mot midten og avslutt ut over sidelinjen. På den måten blir grusen distribuert tilbake på banen.

    Om det oppstår groper må de dekkes over. Du finner skraper på de fleste baner. Vann gjerne over der hvor du har brukt skrapen. Er du ekstra flink kan du bruke valse for å "pakke" ned grusen 🙂
  • linjene kostes av kommende spillere

Se også regler for baneleie

Manuell vanning - du kan sette i gang vanningsanlegget på hver bane ved å vri på hendelen som du finner ved inngangen til hver bane