loading
Sist oppdatert 03.06.2021: Hamar kommune er på nasjonale tiltak. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss. Utlån av racketer og baller i forbindelse med baneleie er IKKE tilgjengelig pga smittevernstiltak. Se Spørsmål og svar HIL Tennis og Korona for mer informasjon. Alle som spiller tennis på våre baner plikter å sette seg inn i og følge våre koronavettregler.
18.06.2021: Grunnet renovering av hallen i Ankerskogen vil våre innebaner IKKE være tilgjengelig for tennis i store deler av sommeren 2021. Melding om når det blir mulig å spille tennis inne igjen blir lagt ut så snart vi får beskjed om dette.

Min Baneleie Banekalender
Du må ikke kjøpe abonnement for å leie bane, men det lønner seg om du spiller ofte eller ønsker å leie bane gratis ute. Se informasjon om hvordan du kjøper abonnement i boksen under.

Se Min Baneleie for status på ditt abonnement.

Det er mange gode grunner til å kjøpe abonnement på baneleie:

Velg ditt abonnement:

Senior (18 år og eldre)

Junior/student (17 år og yngre)

Bedriftsabonnement