loading

All booking av baneleie gjøres nå i MATCHi

Du må ikke kjøpe abonnement for å leie bane, men det lønner seg om du spiller ofte eller ønsker å leie bane gratis ute. Se informasjon om hvordan du kjøper abonnement i boksen under.

Se Min Baneleie for status på ditt abonnement.

Det er mange gode grunner til å kjøpe abonnement på baneleie:

Velg ditt abonnement:

Senior (18 år og eldre)

Junior/student (17 år og yngre)

Bedriftsabonnement

Det er dessverre ikke støtte for betaling med kodebrikke via Spond appen. Du må logge deg på i en nettleser på en PC for å kunne betale med alle identifiseringsmetoder som tilbys av din bank.. Følg oppskriften nedenfor:

 1. Gå til https://spond.com/login og logg deg på med ditt brukernavn og passord
 2. Gå til "Betalinger"
 3. Velg betalingen og følg veiledningen som vises i din nettleser

Vi bruker Spond for å organisere/invitere til kurs og trening. Om en trening er avlyst vil du få melding om dette via push-varsel (krever at du ikke har deaktivert dette). Du vil også se dette i oversikten over treninger som du har blitt invitert til.

Når du kjøper et abonnement på baneleie vil det automatisk fornyes. Om tilgang til å bestille baneleie med ditt abonnement hadde gått ut samtidig som det ble fornyet ville du måtte vente med å bestille baneleie til det ble fornyet. For å unngå dette har det blitt lagt til 7 ekstra dager som gjør at du kan fortsette å bestille baneleie i påvente av at abonnementet fornyes.

Nei. Vi tillater foreløpig ikke utlån/utleie av noe som helst utstyr. Dette gjelder også om de som låner dette utstyret tar ansvar for å rengjøre det før og etter eller har med egne tennisballer til ballmaskin.

Sist oppdatert 16.04.2021 - se endringslogg under

 1. Kun friske personer uten symptomer kan spille tennis.
 2. Hender skal påføres antibac før og etter hver økt.
 3. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver person, unntak for personer i samme husstand.
 4. Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 10 personer inkludert trener(e).
 5. Den som leier bane er ansvarlig for å informere medspillere om koronavettreglene. Følges ikke reglene, kan baneleie bli sperret for både leietakere og medspillere.
 6. Foreldre eller tilskuere skal ikke være tilstede på treninger. Foreldre som leverer og henter barn/ungdom, bes om å ikke oppholde seg på anleggene. Fellesareal, vrimlerom skal i hovedsak ikke benyttes.
 7. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss

Endringslogg

16.04.2021: Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Personer som kommer fra kommuner med strengere regler enn de nasjonale skal IKKE spille tennis hos oss. Organisert trening for voksne tillates for 10 personer inkludert trener(e)
20.01.2021: Det kan være maksimalt 2 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 7 personer inkludert trener.
09.11.2020: Nye oppdaterte regler. Nytt er at foreldre skal ikke være tilstede på trening og fellesrom skal ikke benyttes. Antibac skal påføres før og etter økt.
13.05.2020: Nye oppdaterte regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler pr. 12. mai fra NTF
10.05.2020: Endret pkt 2. "WC på uteanlegget kan benyttes til vask av hender." til "WC på uteanlegget skal benyttes til håndvask"
09.05.2020: nye regler som baserer seg på oppdaterte koronavettregler fra NTF
15.04.2020: la inn tillegg i pkt 10 "Den som leier bane er ansvarlig for at de som spiller har satt seg inn i og overholder koronavettreglene."
11.04.2020: første versjon av reglene publisert

Nei vi tilbyr ikke noen refundering som skyldes korona, men vi vil ved lengre avbrudd (lenger enn 1 uke) enten stoppe betalingsavtalen eller trekke fra på neste betaling.

Så lenge du kan leie bane fra baneleie er det mulig å spille tennis.

Årsaken til dette er at Kulturdepartementet har pålagt NIF å sikre at alle medlemmer kan spores tilbake til én enkeltperson. For å kunne møte dette pålegget gjør NIF et oppslag av fødselsnummeret mot folkeregisteret idet klubben rapporterer inn medlemmet som et aktivt klubbmedlem.

Selv om fødselsnummer ikke regnes som en sensitiv personopplysning av Datatilsynet er det lagt strengere føringer til behandling av slike opplysninger. Siden fødselsnummer er et krav fra NIF, så er Hamar IL tvunget til å etterkomme dette kravet.

Når klubben eller medlemmet oppgir fødselsnummer til et medlem blir det sendt kryptert og lagret hos Spond som Hamar IL brukes som sitt medlemsregister. Dersom en klubbadmin senere klikker seg inn på et medlem vil bare deler av fødselsnummeret (fødselsdatoen, men ikke siste 5 personnummer-siffer) vises. Det er altså ikke mulig for klubbadmin å se hele fødselsnummeret til noen av medlemmene.

Ballmaskinen kan kun leies av de som har et aktivt abonnement på baneleie. Hensikten med dette er å gjøre det mer attraktivt å kjøpe abonnement på baneleie. Ballmaskinen er også en kostbar maskin og feil/uvettig bruk fører til at den blir ødelagt. Abonnementer på baneleie er som regel "aktive" tennisspillere og sjansen for at de vil bruke maskinen i henhold til instruksjoner er større.

Om du ikke lenger ønsker å være med i gruppen(e) må du ta kontakt med oss så vil vi melde det ut. Det er ikke mulig å selv forlate HIL Tennis siden vi har koblet våre grupper mot Spond Klubb

Om du ønsker å endre abonnement fra baneleie til baneleie med gjestespiller eller omvendt kan du avslutte ditt nåværende abonnement fra Min Profil og kjøpe det nye abonnementet. Om du har kjøpt 12 mnd abonnement tilkommer det et gebyr på kr 500,- om du ønsker å gjøre dette før det har gått 10 måneder.

Tag: endre

Du administrerer ditt abonnement fra Min Profil

Ved kjøp av 12 mnd baneleie kan du ikke avslutte abonnementet før det har gått 10 måneder fra når du kjøpte abonnementet. Om du ønsker å avslutte abonnementet før dette tilkommer det et gebyr på kr. 500,-.

Om du har kjøpt månedsabonnement kan du når som helst avslutte dette.

Når du avslutter et abonnement vil det være gyldig til til utløpsdato som var for når du opprettet abonnementet.

Vi tilbyr ikke noen refusjon om du velger å avbryte abonnement på baneleie.

Tags: avslutte, gebyr

Du kan se hvor kurs og trening holdes i Spond appen. Om det holdes i Hamar Park står det "HIL Tennis Parken". Om det holdes i Ankerskogen tennishall står det "HIL Tennis Ankerskogen". Du kan trykke på "sted" i Spond appen og Google Maps åpner seg ved veibeskrivelse. Ved endring av sted vil du få en push-varsel i Spond appen. Husk å sjekk at pushvarsler i Spond er aktivert.

Når du leier baner i Hamar Park og bruker abonnement på baneleie, må ALLE som spiller ha et gyldig abonnement. Om du tar med deg spillere som ikke har abonnement er dette å anse som "gjestespillere". Du har rett til å ta med gjestespillere 2 ganger pr. sesong for prøvespill, etter dette må de kjøpe seg sitt eget abonnement eller du må kjøpe gjestespillerabonnement.

Et gjestespillerabonnement gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.

Om du allerede har et abonnement på baneleie og ønsker å bytte til gjestespillerabonnement må du kontakte oss på post@hamar-tennis.no så hjelper vi deg med å bytte.

Gå til "Medlemskap" i Tournament Software. Om du har en gyldig lisens vil du se dette ved at det står "OK" bak "License" og utløpsdato er satt frem i tid.

Hvis du ikke har en gyldig lisens må du ta kontakt med post@hamar-tennis.no så vil vi ordne dette for deg.

Prisen for leie av bane utregnes basert på om du har abonnement på baneleie, dag og tidspunkt og vil vises når du har valgt bane som du ønsker å leie. Klippekort er et betalingsmiddel på lik linje med kredittkort og kan derfor ikke brukes for utregning av pris for baneleie.

 1. Velg "Arrangementet" som du skal avlyse og "Mer" ...
 2. Velg "Avlys kun denne hendelsen"
 3. Velg "Avlys og send varsel". IKKE velg "Slett" (historikken blir borte)
   

Du kan deaktivere/aktivere pushvarsler fra innlegg som legges ut i Spond-grupper. Dette gjør du ved å gå inn på et innlegg og velge "mer" knappen oppe til høyre og "stopp pushvarsler". Etter at du har gjort dette vil du ikke lenger få pushvarsler som legges ut. Du kan aktivere pushvarsler igjen ved å gå inn på samme eller et eller annet innlegg i samme gruppe og velge "Slå på pushvarsler"

Ved utlån av ballmaskin og racketer eller tilgang til garderbobe/dusj vil du motta en SMS 30 min. før din reservasjon med hvilken kode du skal bruke for å låse opp.

Låse opp med kode i Ankerskogen (inne)

 1. Tast din kode. Husk å avslutte med å trykke på knappen "hengelås åpen" nederst til høyre.

  Displayet vil lyset grønt for å bekrefte at koden er godkjent. Om det lyser rødt har du tastet feil kode
 2. Lys ved døra endres fra rødt til grønt for å gi beskjed om at døra er låst opp.
 3. Døra vil automatisk låses etter 1 minutt. Om du befinner deg på innsiden og døra låses må du åpne den ved å trykke 1 gang på døråpnerknappen.

Låse opp med kode i Hamar Park (ute)

 1. Legg håndflaten flatt på touch-panelet for å aktivere det (du ser tallene lyser opp)
 2. Tast din kode. Husk å avslutte med #. Eksempel på en kode er 1234#
 3. Du vil høre en bekreftelse på at låsen er låst opp
 4. Om døra blir låst og du befinner deg inne må du bruke "låseknappen" for å låse opp

Se også hvordan hente racketer i Hamar Park eller Ankerskogen tennishall

NB: Så lenge det pågår en aktivitet som er organisert av HIL Tennis (Kurs, trening, egentrening, lagtrening, lagkamp, sparringtimer og privattimer) vil kodelåsen låses opp automatisk og vil være ulåst.

Automatisk opplåsning ved organisert aktivitet (trening/kurs)

 • Låsen vil åpnes og lukkes 15. min før og etter aktiviteten starter og slutter
 • Døra til boden skal lukkes og ikke stå åpen også selv om den er ulåst

Utenom disse tidspunktene vil låsen være aktivert og du må ha en egen personlig kode for å låse opp.

Du ser status på låsen ved at det er grønt og rødt lys over døra som skifter farge.

Rødt lys=Dør er låst

Grønt lys=Dør er låst opp

Ja det er mulig å sette seg på venteliste om kurs er fulle eller du melder deg på etter at fristen har gått ut. Et annet alternativ er å avtale privattime med vår trener.

Sist oppdatert 27.06.2020

Regler som gjelder leie av utebaner i Hamar Park når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Når du leier bane UTE (Hamar Park) ved bruk av abonnement baneleie må ALLE som spiller ha abonnement til baneleie. Om du tar med deg ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie når du leier utebaner, kan du kjøpe gjestespillerabonnement som gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.
 2. Som innehaver av abonnement på baneleie kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år.
 3. Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt, enten ved at du har kjøpt gjestespillerabonnement eller at har et gyldig abonnement på baneleie

Regler som gjelder alle typer baneleie når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Du må selv spille timen som du leier. Det er ikke tillatt å leie bane for andre

Spesielle vilkår ved bruk av junior/studentabonnement

 • Junior/studentabonnementet må registreres i barnets eller studentens navn. Om du velger å registrere abonnementet på e-postadressen til en annen kan du ikke registrere et annet abonnement med den samme e-postadressen som du har brukt tidligere. Om du skal kjøpe et juniorabonnement anbefaler vi at du oppretter en egen e-postadresse for barnet
 • Juniorer (under 18 år) eller studenter med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre gjestespillere som er under 18 år eller som kan fremvise gyldig studentbevis

Gjestespillerabonnment

 • De som kjøper dette abonnementet vil kunne invitere familie eller venner med som gjestespillere når du spiller UTEVed spill INNE (Ankerskogen Tennishall) gjelder ikke disse reglene. For juniorer (under 18 år) og studenter gjelder egne regler
 • Det er ingen begrensning på antall gjestespillere som du kan ha med deg

Misbruk av abonnement og sanksjoner

 • Om det oppdages misbruk av abonnement vil det bli sendt en skriftlig advarsel
 • Ved gjentatt misbruk vil det sperres for tilgang til å leie bane

Det kan være vanskelig å holde oversikt over det som har blitt lagt ut av nyheter og informasjon i "Innlegg" fra "Hjem" menyen i Spond. Grunnen til dette er at alt som er av informasjon blir liggende her fra hovedgruppen og alle undergrupper. Ved å gå inn på undergrupper får du kun opp informasjon og aktiviteter som gjelder kun grupper som du er med i.

Velg "grupper" i menyen nederst, deretter velger du gruppen "HIL Tennis"

Du ser nå alle kommende arrangement og nyheter for din(e) grupper. Normalt er dette nok, men om du ønsker å filtrere enda mer kan du gå til dine "undergrupper" ved å velge "Se alle"

Velg undergruppen som du vil se på

Du får nå kun opp det som er av aktiviteter og nyheter/informasjon som kun gjelder denne undergruppen

I Spond app'en

 1. Gå i på arrangementet/kurset du er invitert til
 2. Trykk der det står "Deltar"
 3. Velg "Avslå"
 4. status endres til "Kan ikke" og du får også mulighet til å sende melding til arrangør hvorfor du ikke kan komme.
 5. Status har nå endre seg fra "Deltar" til "Kan ikke". Du ser også at antall under "Kan ikke" har endret seg.
 6. Ønsker du å endre til "Deltar" kan du trykke på "Kan ikke" og endre svar til "Delta"

Via e-post

Om du ikke har registrert deg som en Spond-bruker vil du motta e-post for hver gang du blir invitert til et arrangement/kurs. I e-posten som du mottar har du mulighet til å melde forfall og også melde deg på ved å trykke på lenkene i e-posten. Meld forfall ved å trykke på "Kommer ikke", Meld deg på igjen ved å trykke på "Kommer"

 

Tags: delta, e-post, forfall

Sjekk innstillinger under "Varslinger" eller "Push-varsler".

IOS (iPhone)

Android

Sist oppdatert 12.08.2019

Alle som leier bane hos HIL Tennis plikter å sette seg inn i og følge disse reglene. Ved misbruk eller gjentatte brudd på gjeldende regler vil tilgang til å bestille baneleie bli sperret.

 • Den som bestiller baneleie må selv spille. Det er ikke tillatt å bestille bane for andre enn seg selv
 • Du kan maks bestille 2 timer pr. dag og 14 dager frem i tid.
 • Du kan avbestille timen senest 1 time før timen starter. Ved avbestilling av timen får du refundert pengene tilbake til betalingskortet som ble brukt for betaling av timen. Ved betaling med bruk av klippekort blir klippene som ble brukt for bestilling automatisk ført tilbake til klippekortet ditt.
 • Refundering av betaling eller annen kompensasjon gis kun om du avbestiller timen senest 1 time før timen begynner. Du er selv ansvarlig for å holde denne fristen. Ved leie av utebaner og det er fare for regn eller andre værforhold som tilsier at det ikke vil være mulig å spille er du selv ansvarlig for å sjekke dette og avbestille innen fristen. Sjekk gjerne vårt webkamera i Hamar Park som oppdateres hvert 15 minutt.
 • Banen skal være ryddet og klar for neste leier når klokken slår hel, dvs. at man må avslutte og rydde slik at man rekker dette
 • Når man kommer til sin time skal man ikke forstyrre de som allerede spiller med f.eks. prat, oppvarming etc. ved banen. Vent med å gå til banens benk til det er klart for det
 • De som avslutter sin time skal rydde og forlate banen uten å forstyrre de som nå har banen unødvendig. Dvs. at man skifter, rydder og så går fra banen.
 • Du skal sørge for at banen er i god stand etter at du er ferdig med å spille. På grusbanene betyr dette også:
  • vann banen før spill hvis den er tørr, pass på å ikke lage dammer
  • kost hele banen etter spill
  • kost gjerne også linjene med linjekosten
  • om det oppstår groper må de dekkes over
  • Etterlat banen i god orden uten søppel.
 • Det er ikke tillatt å bestille baneleie hvor formålet er organisert trening eller kurs uten at dette først har blitt avtalt med HIL Tennis
 1. Nybegynner Du har nettopp begynt å spille, eller har kun spilt sporadisk opp gjennom årene. Teknikken og ballkontrollen varierer sterkt, fra enkelte superslag til mer normale feilslag. Spiller du regelmessig og får instruksjon, vil nybegynnerfasen vare ca. 6 mnd – 12 mnd. De som tidligere har drevet med annen racketidrett eller ballidrett, kan få en raskere progresjon. I nybegynnerfasen både for voksne og barn vil det være best å bruke mykere baller for at det skal bli flest mulig ballvekslinger og mye mestring. Connect & Play – nivå:  1 stjerne.
 2. Viderekommende lett Du har spilt regelmessig en stund, eller sammenhengende i perioder. Basisteknikken på de fleste slag, grep og sving på grunnslag spesielt, er ganske godt innøvd.  Du klarer å slå 10 - 15 ballvekslinger fra grunnlinjen med lavt tempo, med myk eller normal ball. Serven er fortsatt teknisk vanskelig, men du treffer ofte i riktig serverute. Connect & Play – nivå: 2 stjerner
 3. Viderekommende Du har spilt i flere år som aktiv voksen mosjonist eller som juniorspiller. Teknikken på de fleste slag og ballsikkerheten er god. Du klarer å slå 10-15 ballvekslinger fra grunnlinjen med middels høyt tempo. Taktisk tennis, dvs. plassering av ballen målrettet på banen med toppspinn og underspinn (slice) beherskes. Connect & Play – nivå:  3 stjerner.
 4. Viderekommende sterk Du har spilt i mange år eller har hatt en ekstraordinær spillerutvikling. Du har eller begynner å få god matcherfaring fra primært klubb- eller regionalt nivå. Egen spillestil er utviklet, du kan slå 10-15 ballvekslinger med høyt tempo, og liker utfordringene med matchspill. Connect & Play – nivå: 4 stjerner
 5. Topp lett Du er på det nest høyeste klubbnivået og har spilt konkurransetennis i mange år, både regionalt og nasjonalt. Når du er i flytsonen, spiller du på klubbens absolutte toppnivå (6). Connect &Play-nivå: 5 stjerner.
 6. Topp Du er på et meget høyt nivå både regionalt og nasjonalt. Du behersker ofte spill med ekstra høyt tempo, og har meget god sikkerhet på alle slag. Connect & Play-nivå: 6 stjerner.

Du kan velge å stå over rankingspill i en eller flere måneder. Dette gjør du i din profil. Huk av for hvilke måneder du ønsker å hoppe over. Vær oppmerksom på at du vil miste en plass pr. måned om du velger dette.

summerseason

Du kan selv velge hvor ofte du får invitasjon til kamp. Dette gjør du i din profil: Velg "My Profile", deretter "Pokalen". Standard oppsett er "1 match per round (2 weeks)" dvs en kamp hver 14 dag. Du kan velge mellom:

 • "1 match per round (2 weeks)" = en kamp hver 14 dag
 • "1 extra match every other round" = en ekstra kamp hver andre runde
 • "2 matches per round (2 weeks)" = en kamp i uken

antallkamper

Du kan selv velge å hoppe over neste runde og beholde plassen din. Dette gjør du i din profil: Velg "My Profile", deretter "Pokalen". Standard oppsett er "1 match per round (2 weeks), Skip next round: No Huk av der hvor det står "Skip next round".

skipnextround

Den første kampen du spiller vil du bli rangert basert på nivået som du har valgt i din profil.  Hver 2. uke startes en ny runde. I begynnelsen av runden mottar spillerne en e-post med informasjon om deres neste kamp og hvem som er motstander. Den høyest rangerte spilleren foreslår en dag og et tidspunkt for å spille kampen og bestiller baneleie. Vinneren registrerer resultatet av kampen. Resultatene behandles ved slutten av runden. Du kan hoppe over runder ved å justere dine innstillinger. Etter ferdigspilt kamp har du 2 uker på å registrere kampresultatene. Du kan også velge å hoppe over en runde og eller flytte kampen til neste runde. Se også under "om klubbstigen" for kampformat og komplette rankingregler.

HIL Tennis betaler for abonnementet for Club Ladder for alle spillere

Den som får varsel om å avtale dato og tid er ansvarlig for å bestille bane og betaler for baneleie. Motstander betaler den andre for 1/2 av prisen for baneleie etter at kampen er ferdig .

Nei, det ytes ikke noen rabatt på baneleie for deltagere i stigespill, men vi tilbyr diverse rabattordninger for deg som er medlem i andre klubber. Ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no for mer informasjon.

Det er gratis for alle å være med på stigespill. Alle som har lyst kan delta. Det er ikke noe krav om å være medlem eller abonnement på baneleie i HIL tennis.

Alle i Hamar og omegn som ønsker å være med kan delta. Det er ikke krav om å være medlem eller å ha abonnement på baneleie.

Se under "Min Baneleie" som du finner på Baneleie. Dette vises kun om du er en registrert bruker. Her får du også oversikt over alle din registrerte timer.

Ikke noe problem. Prisen for alle kursene er de samme og så lenge det er ledig plass på andre kurs kan du fritt bytte. Ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no eller direkte i Spond. Søk etter  "HIL Tennis" som mottaker.

Dette ser du i Spond under "Arrangmenter"

Tag: betaling

Abonnement eller klippekort vil vises først etter at du har reservert en time

Vi legger på 2% i administrasjongebyr på alt som betales av online tjenester (baneleie, kurs osv). Grunnen til dette er for å dekke opp utgifter til drift av systemene. Kjøp av klippekort og abonnement belastes ikke med gebyrer.

Etter å ha valgt en bane og start-tidspunkt vil "opplysninger om din reservasjon" vises. Der har du mulighet til å velge "varighet". Velg mellom 60 eller 120 minutter.

Abonnement til baneleie er koblet til din bruker. Sjekk at e-postadressen som står i "E-post" er din. Om du nettopp har kjøpt abonnement må du vente på at du får en e-post som bekrefter at abonnementet er klart til bruk. Det kan ta opp til 15 minutter. Abonnement til baneleie har varighet på 1 år fra kjøpsdato.

Les mer om leie av trener under privattime med trener

Ja, se mer informasjon om dette under faste timer

Om du ønsker å avbestille en time kan du gjøre dette under "Min Baneleie". Velg en reservasjon under "Kommende reservasjoner" og velg "Avbestill". Om du ikke har registrert en bruker eller er logget inn kan du også bruke link i e-post som du mottar som bekreftelse på bestilling av baneleie. Du kan avbestille inntill 1 time før timen begynner. Ved kansellering/avbestilling av time og du har betalt med bankkort vil du få refundert pengene tilbake til bankkortet som ble brukt for betaling av timen minus transaksjonskostnader. Ved betaling med bruk av klippekort vil klippene som ble brukt for bestilling automatisk bli ført tilbake til klippekortet ditt.

Ja, se utlån av rackert og baller for mer informasjon.

Bestilling av baneleie i Ankerskogen må gjøres senest 30 minutter før timen starter. Grunnen til dette er at styring av lyset er koblet mot bestilling og for at lys skal bli skrudd på ved oppstart av time må du bestille senest 30 minutter før timen starter. Det er lagt inn sperre i baneleiesystemt slik at det ikke er mulig å leie bane når det er mindre enn 30 minutter igjen.

Bestilling av baneleie i Hamar Park kan gjøres uten begrensning på tid. Dvs at du kan leie bane helt frem til tidspunkt for når timen starter.

Ja, du kan kjøpe klippekort og totale klipp vil automatisk oppdateres i forhold til hvor mange klipp som er igjen. Du har kun ett klippekort som du bruker hele tiden.

Nei. Det er ikke mulig å kjøpe klippekort for utebaner. Du må enten kjøpe abonnement for baneleie som gjør at du kan leie utebaner gratis inntil 2 timer pr. dag eller betale for strøtimer som registrert bruker.

Gyldighet på klippekort er 12. mnd. fra kjøpsdato. Ubrukte klipp blir ikke refundert etter utløpsdato. Det gis ingen kompensasjon om du er skadet, men du kan søke om å overføre klippekortet til en annen registrert bruker innen fristen går ut ved å sende en e-post til post@hamar-tennis.no

For å få lov til å kjøpe klippekort må du være en registrert bruker. Oversikt over alle dine klippekort vises i Min Baneleie som du kun ser når du er logget inn med en registrert bruker.

Elektroniske klippekort gjør at du får rabatt på leie av baner. Klippekort er tilgjengelig i 5 og 10 klipp. Etter at du har kjøpt klippekort vil de være tilgjengelig som et valg når du betaler for baneleie. Om du har brukt klippekort til å betale for en time og du avbestiller timen vil klippet automatisk føres tilbake til klippekortet ditt.

Når du har kjøpt klippekort vil du se saldo på klippekortet og hvor mange klipp (timer) som vil bli brukt om du velger å bruke klippekort som betalingsmetode.

Ved betaling for baneleie kan du velge om du ønsker å betale med kort eller klippekort. Velg "Bruk klippekort" om du ønsker å bruke klippekort for å betale for baneleie (merket med rød ring under)

Oversikt over klippekort

Under "Min Baneleie" ser du også saldo på klippekortet, hvor lenge det er gyldig og når det ble kjøpt inn. Du kan også se hvilke timer som du har betalt for med klippekort. Du kan ha flere typer klippekort. Om du f.eks har fått klippekort for frivillige verv eller andre typer vil de vises som egne klippekort. Det kan også være forskjellige utløpsdato på klippekort mens noen ikke har noen utløpsdato i det hele tatt. Om du har flere enn et klippekort vil systemet sjekke om du har klipp tilgjengelig og bruke av det klippekortet som er registrert først. Så lenge det er igjen klipp på dette kortet vil det fortsette å bruke klipp til det ikke er igjen noe klipp. Om du har flere klippekort vil systemet automatisk velge klippekort som det er igjen klipp på (saldo er større enn 0).

Lade opp klippekort

Du kan lade opp klippekort ved å kjøpe dette under Baneleie, og du kan lade det opp selv om det er klipp igjen. Klippekort du kjøper vil bli lagt til det du har fra før av klipp.

Våre abonnement har forskjellig varighet, du velger selv dette når du kjøper abonnement. Du kan se utløpsdato og oversikt over dine abonnement på Min Side som du finner link til under Baneleie

Nei. I stedet for familie- og ektefelleabonnement tilbyr vi å kjøpe abonnement med gjestespiller. Med gjestespillerabonnement kan du ta med alle du ønsker også de som ikke er i familie med deg.

Senior abonnement=18 år og eldre
Junior/Student abonnement=17 år og yngre/Gyldig studentbevis må forevises ved forespørsel

Det koster kr 100,- å leie ballmaskinen pr. time. Tilgang til å leie den er kun tilgjengelig om du har kjøpt abonnement til baneleie.

Se vår prisliste for oppdaterte priser.

Priser klippekort Ankerskogen tennishall (inne):

 • Innehaver av Junior abonnent: 1 klipp kr 60,-
 • Innehaver av Senior abonnent: 1 klipp kr 150,-
 • Registrert bruker (Ikke-abonnent) 1 klipp kr 190,-

1 klipp=1 time.

Pris for baneleie pr. time ikke-abonnenter Ankerskogen (inne):

 • Man-tors før 16:00 kr 220,-
 • Man-tors etter 16:00 kr 270,-
 • Fre-søn hele dagen kr 220,-
 • Parken (ute) kr 200,- pr. time.

Du får 27% rabatt og mulighet til å leie bane gratis ute om du blir abonnent på baneleie.

Rabattkoden vises så snart du har betalt for abonnement på baneleie. Den vil da vises i boksen "Min Profil" på Min Side

Når du oppretter en bruker på vår hjemmeside får du tilgang til din egen personlige side. På Min Side kan du redigere din profil og kontaktinformasjon. Du ser også en oversikt over dine registrerte aktiviteter og kurs.

Tilgjengelig(GRØNN)=betyr at banen IKKE er ledig for baneleie. Dette kan skyldes at den er utleid i 30 minutter (fast utleie). Fordi det kun er mulig å leie en bane minimum 60 minutter vil det derfor ikke være mulig å leie denne banen.
Start tid(GRØNN)=Banen er tilgjengelig for utleie
Reservert(RØD)=Noen har reservert banen og den er ikke tilgjengelig for utleie
Utilgjengelig(RØD)=Banen er stengt for utleie eller tid har passert. Se vår åpningstider under baner og anlegg.
Alle tilgjenglige tider vises som grønne bokser. Om du ikke ser en time,
betyr det at den ikke er tilgjengelig.

Åpningstider i Ankerskogen følger åpningstider for treningssenteret i Ankerskogen svømmehall, for våre utebaner gjelder egne åpningstider. Om det ikke er mulig å bestille baneleie (de er merket "Utilgjengelig") skyldes det at banen er stengt. Se ellers mer om åpningstider under baner og anlegg.

Du kan kjøpe abonnement og klippekort fra Baneleie

Det er mulig å leie en bane uten å måtte logge seg inn eller registrere seg som bruker. Det eneste du trenger å legge inn av informasjon er ditt navn, e-postadresse og betale for baneleie med kort. Om du ønsker rabatt på baneleie (abonnement) eller kjøpe klippekort må du registrere deg som bruker.

All baneleie bestilles i MATCHi. Søk på 'Hamar IL Tennis' under venue/anlegg for å få opp tilgjengelige baner og tidspunkter.

Sjekk at du taster riktig kode. Ved leie av ballmaskinen får du en e-post som inneholder koden.

Dette velger du i kontrollpanelet under "SPIN".

Dette velger du i kontrollpanelet under "INTERVAL". "More often" for hyppigere og "Less often" for lengre intervaller.

Du har glemt å trykke på "Center" knappen. Slå ballmaskinen av og på og plasser maskinen slik som beskrevet i "Hvordan bruke ballmaskinen" deretter trykk på Center knappen på nytt.

Du melder deg på kurs fra våre kurssider

Om du ikke har egen rackert kan du få låne av oss. Ta med vannflaske. Når du skal spille tennis er det normalt treningstøy som gjelder. I begynnelsen kan man bruke vanlige joggesko, men helst med ikke for grov såle. Om man synes at tennis er gøy og trener eller spiller ofte anbefaler vi at man kjøper tennis-sko fordi de gir bedre støtte for ankelen. I utesesongen bør du ta med et hodeplagg for å beskytte deg mot solen og solkrem for å beskytte deg eller ditt barn mot solen. Les ellers mer informasjon under hvordan prøve tennis

Se vår prisliste for oppdaterte priser

Ta kontakt med oss på kurs@hamar-tennis.no for informasjon

I vinterhalvåret holdes kursene i Ankerskogen tennishall. Om sommeren i Hamar Park.

Ja, alle som er med på regulære kurs og treninger i regi av HIL Tennis må være medlem i Hamar Idrettslag. Se medlemskap og lisens for mer informasjon.