loading

Regler for bruk av ballmaskinen

 • For å leie ballmaskin må du først ha kjøpt abonnement på baneleie.
 • Utleie av maskinen inkluderer 150 baller og kan leies maks 2 timer pr. dag. pr bruker.
 • HIL Tennis kan også bruke ballmaskinen til kurs- og treningsvirksomhet men må booke ballmaskinen på samme måte som abonnenter
 • Alle som skal bruke ballmaskinen må reservere tid ved å leie den i Baneleie
 • Oppdager du feil eller mangler ved ballmaskinen må du gi beskjed om dette så snart som mulig til post@hamar-tennis.no
 • Bruk fornuft: ballmaskinen er ikke et leketøy. Når ballmaskinen er i bruk skal du påse at ingen ikke går foran utkaster til ballene.
 • Bruk aldri ballmaskinen når det regner eller det er våt bane. Våte baller vil ødelegge maskinen.

Kjøp klippekort til ballmaskinen

NYHET: kjøp klippekort til ballmaskinen - 1/2 pris av hva du normalt betaler for leie! Kun tilgjengelig for deg som har et aktivt abonnement på baneleie.
Klippekort BALLMASKIN 10 timer kr 500,- Klippekort BALLMASKIN 20 timer kr 1000,-

Reservasjon, henting og levering av ballmaskinen

 1. Du reserverer ballmaskinen på samme måte som du reserverer en bane, du betaler fast pris pr. time. Husk også at du må leie bane! Reservasjon av ballmaskinen må gjøres senest 30 minutter før timen. 
 2. Ballmaskinen er låst inne i utstyrsrommet rett ved siden av Info-TV i Ankerskogen. I sommersesongen er den låst inne i klubbhuset i Parken. Du vil motta en kode som du kan bruke for å låse opp 30 minutter før din reservasjon. Om du reserverer ballmaskinen etter dette får du koden med en gang. Hvordan fungerer kodelåsen?
 3. Husk å sette maskinen til lading etter bruk!

Alle våre anlegg er videoovervåket.

Hvordan bruke ballmaskinen

Vi anbefaler alle å lese manualen før du tar den i bruk. Se også video under som viser "Basic" funksjon til maskinen.

 1. Trill den med deg til banen som du har bestilt. Det er hjul under og et håndtak som vippes ut.
 2. Plasser den rett bak "base line" med utkaster mot nettet midt på banen. Se illustrasjon merket med rød X.
  tennistutorplacement
 3. Brett ut plastveggene som holder ballene og fyll på baller. Den tar maks 150 baller. De fleste synes det er greit med halvparten.
 4. For å starte maskinen vipper du den røde av/på bryteren til "On" Se bilde av kontrollpanelet (1.)
  tennistutorpanel
 5. Trykk først på "Center" knappen på kontroll panelet for å sentrere ballmaskinen. Se bilde av kontrollpanelet (2.). Dette må du gjøre slik at ballmaskinen vet "hvor den er". Dette er også modusen som du velger om du kun ønsker at maskinen skal skyte baller på samme sted hele tiden. Ved trening på back-hand er det mange som velger dette. (Du velger da ikke noen av de andre valgene).
 6. Velg deretter ønsket program. Om du er helt nybegynner og aldri har brukt maskinen før kan du velge en av de automatiske programmene som du finner under "Player Mode". Her kan du velge "Beginner", "Intermediate" eller "Advanced". Se bilde av kontrollpanelet (3.)
 7. Om du ønsker kan du også velge en av valgene under "Oscillator", her vil ballmaskinen gå fra side til side.
 8. Du har også mer avansert muligheter som top og underspinn og kan også stille intervaller og hastighet på ballen. Her må du nesten teste ut hva som passer deg.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ved utlån av ballmaskin og racketer eller tilgang til garderbobe/dusj vil du motta en SMS 30 min. før din reservasjon med hvilken kode du skal bruke for å låse opp.

Låse opp med kode

 1. Legg håndflaten flatt på touch-panelet for å aktivere det (du ser tallene lyser opp)
 2. Tast din kode. Husk å avslutte med #. Eksempel på en kode er 1234#
 3. Du vil høre en bekreftelse på at låsen er låst opp
 4. Om døra blir låst og du befinner deg inne må du bruke "låseknappen" for å låse opp

Se også hvordan hente racketer i Hamar Park eller Ankerskogen tennishall

NB: Så lenge det pågår en aktivitet som er organisert av HIL Tennis (Kurs, trening, egentrening, lagtrening, lagkamp, sparringtimer og privattimer) vil kodelåsen låses opp automatisk og vil være ulåst.

Automatisk opplåsning ved organisert aktivitet (trening/kurs)

 • Låsen vil åpnes og lukkes 15. min før og etter aktiviteten starter og slutter
 • Døra til boden skal lukkes og ikke stå åpen også selv om den er ulåst
 • Om du legger hånda på touch-panelet for å låse opp døra mens den er ulåst og åpen vil du låse døra. Låsen vil åpnes automatisk etter noen sekunder om du gjør dette
 • Ikke forsøk å taste inn feil kode flere ganger, om du gjør det vil låsen bli sperret i ca 1 min før du kan prøve igjen

Utenom disse tidspunktene vil låsen være aktivert og du må ha en egen personlig kode for å låse opp.

Du ser status på låsen ved at det er grønt og rødt lys over døra som skifter farge.

Rødt lys=Dør er låst

Grønt lys=Dør er låst opp

Det koster kr 100,- å leie ballmaskinen pr. time. Tilgang til å leie den er kun tilgjengelig om du har kjøpt abonnement til baneleie.

Sjekk at du taster riktig kode. Ved leie av ballmaskinen får du en e-post som inneholder koden.

Dette velger du i kontrollpanelet under "SPIN".

Dette velger du i kontrollpanelet under "INTERVAL". "More often" for hyppigere og "Less often" for lengre intervaller.

Du har glemt å trykke på "Center" knappen. Slå ballmaskinen av og på og plasser maskinen slik som beskrevet i "Hvordan bruke ballmaskinen" deretter trykk på Center knappen på nytt.

Load More

Hvordan lade ballmaskinen

 1. Lader til ballmaskinen er festet til veggen i boden. Det er en svart liten omformer/lader.
 2. Plugg den inn i hullet som er merket "Battery" ved siden av Reset knappen.
 3. Laderen er en "smart-lader" som kan stå i selv om batteriet er full-ladet. Du skal derfor alltid sette inn laderen etter at du har brukt ballmaskinen.