loading

Vilkår for abonnement baneleie
Ved kjøp av 12 mnd. abonnement på baneleie kan du ikke avslutte abonnementet før det har gått 10 måneder fra når du først kjøpte det. Om du ønsker å avslutte abonnementet før dette må du betale et gebyr på kr. 500,-. Om du har kjøpt månedsabonnement (30 dager) kan du når som helst avslutte ditt abonnement. Gå til Min Profil for å administrere ditt abonnement.

Om du ønsker å endre abonnement fra baneleie til baneleie med gjestespiller eller omvendt kan du avslutte ditt nåværende abonnement fra Min Profil og kjøpe det nye abonnementet. Om du har kjøpt 12 mnd abonnement tilkommer det et gebyr på kr 500,- om du ønsker å gjøre dette før det har gått 10 måneder.

Tag: endre

Du administrerer ditt abonnement fra Min Profil

Ved kjøp av 12 mnd baneleie kan du ikke avslutte abonnementet før det har gått 10 måneder fra når du kjøpte abonnementet. Om du ønsker å avslutte abonnementet før dette tilkommer det et gebyr på kr. 500,-.

Om du har kjøpt månedsabonnement kan du når som helst avslutte dette.

Når du avslutter et abonnement vil det være gyldig til til utløpsdato som var for når du opprettet abonnementet.

Vi tilbyr ikke noen refusjon om du velger å avbryte abonnement på baneleie.

Tags: avslutte, gebyr

Sist oppdatert 27.06.2020

Regler som gjelder leie av utebaner i Hamar Park når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Når du leier bane UTE (Hamar Park) ved bruk av abonnement baneleie må ALLE som spiller ha abonnement til baneleie. Om du tar med deg ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie når du leier utebaner, kan du kjøpe gjestespillerabonnement som gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.
 2. Som innehaver av abonnement på baneleie kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år.
 3. Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt, enten ved at du har kjøpt gjestespillerabonnement eller at har et gyldig abonnement på baneleie

Regler som gjelder alle typer baneleie når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Du må selv spille timen som du leier. Det er ikke tillatt å leie bane for andre

Spesielle vilkår ved bruk av junior/studentabonnement

 • Junior/studentabonnementet må registreres i barnets eller studentens navn. Om du velger å registrere abonnementet på e-postadressen til en annen kan du ikke registrere et annet abonnement med den samme e-postadressen som du har brukt tidligere. Om du skal kjøpe et juniorabonnement anbefaler vi at du oppretter en egen e-postadresse for barnet
 • Juniorer (under 18 år) eller studenter med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre gjestespillere som er under 18 år eller som kan fremvise gyldig studentbevis

Gjestespillerabonnment

 • De som kjøper dette abonnementet vil kunne invitere familie eller venner med som gjestespillere når du spiller UTEVed spill INNE (Ankerskogen Tennishall) gjelder ikke disse reglene. For juniorer (under 18 år) og studenter gjelder egne regler
 • Det er ingen begrensning på antall gjestespillere som du kan ha med deg

Misbruk av abonnement og sanksjoner

 • Om det oppdages misbruk av abonnement vil det bli sendt en skriftlig advarsel
 • Ved gjentatt misbruk vil det sperres for tilgang til å leie bane
Abonnement på baneleie inkluderer ikke medlemskap i Hamar Idrettslag. HIL Tennis er pålagt av Norges Tennisforbund, Hamar Kommune og Hamar Idrettslag å rapporterere inn medlemstall pr. 31.12 hver år. Alle som har et aktivt abonnement på baneleie pr 31.12 må betale medlemskontingent til Hamar Idrettslag det påfølgende året. Dette gjelder selv om du velger å ikke fornye ditt abonnement på baneleie.
Junior/Student abonnement

17 år og yngre eller gyldig studentbevis

Junior/Student abonnement baneleie + ta med gjestespiller
Velg dette abonnementet om du ønsker å ta med deg andre som ikke har abonnement på baneleie (gjestespillere). Juniorer med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre som er under 18 år eller som kan fremvise gyldig studentbevis.
30 dager – kr. 625,- 12 mnd*. – kr. 1500,-

Junior/Student abonnement baneleie
Velg dette abonnementet om alle du spiller med har abonnement på baneleie. Se vilkår for bruk av abonnement på baneleie
30 dager – kr. 320,- 12 mnd*. – kr. 650,-

*Spesielle vilkår ved kjøp av 12 mnd. abonnement

Ofte stilte spørsmål om abonnement

Når du kjøper et abonnement på baneleie vil det automatisk fornyes. Om tilgang til å bestille baneleie med ditt abonnement hadde gått ut samtidig som det ble fornyet ville du måtte vente med å bestille baneleie til det ble fornyet. For å unngå dette har det blitt lagt til 7 ekstra dager som gjør at du kan fortsette å bestille baneleie i påvente av at abonnementet fornyes.

Ballmaskinen kan kun leies av de som har et aktivt abonnement på baneleie. Hensikten med dette er å gjøre det mer attraktivt å kjøpe abonnement på baneleie. Ballmaskinen er også en kostbar maskin og feil/uvettig bruk fører til at den blir ødelagt. Abonnementer på baneleie er som regel "aktive" tennisspillere og sjansen for at de vil bruke maskinen i henhold til instruksjoner er større.

Om du ønsker å endre abonnement fra baneleie til baneleie med gjestespiller eller omvendt kan du avslutte ditt nåværende abonnement fra Min Profil og kjøpe det nye abonnementet. Om du har kjøpt 12 mnd abonnement tilkommer det et gebyr på kr 500,- om du ønsker å gjøre dette før det har gått 10 måneder.

Tag: endre

Du administrerer ditt abonnement fra Min Profil

Ved kjøp av 12 mnd baneleie kan du ikke avslutte abonnementet før det har gått 10 måneder fra når du kjøpte abonnementet. Om du ønsker å avslutte abonnementet før dette tilkommer det et gebyr på kr. 500,-.

Om du har kjøpt månedsabonnement kan du når som helst avslutte dette.

Når du avslutter et abonnement vil det være gyldig til til utløpsdato som var for når du opprettet abonnementet.

Vi tilbyr ikke noen refusjon om du velger å avbryte abonnement på baneleie.

Tags: avslutte, gebyr

Når du leier baner i Hamar Park og bruker abonnement på baneleie, må ALLE som spiller ha et gyldig abonnement. Om du tar med deg spillere som ikke har abonnement er dette å anse som "gjestespillere". Du har rett til å ta med gjestespillere 2 ganger pr. sesong for prøvespill, etter dette må de kjøpe seg sitt eget abonnement eller du må kjøpe gjestespillerabonnement.

Et gjestespillerabonnement gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.

Om du allerede har et abonnement på baneleie og ønsker å bytte til gjestespillerabonnement må du kontakte oss på post@hamar-tennis.no så hjelper vi deg med å bytte.

Sist oppdatert 27.06.2020

Regler som gjelder leie av utebaner i Hamar Park når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Når du leier bane UTE (Hamar Park) ved bruk av abonnement baneleie må ALLE som spiller ha abonnement til baneleie. Om du tar med deg ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie når du leier utebaner, kan du kjøpe gjestespillerabonnement som gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.
 2. Som innehaver av abonnement på baneleie kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år.
 3. Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt, enten ved at du har kjøpt gjestespillerabonnement eller at har et gyldig abonnement på baneleie

Regler som gjelder alle typer baneleie når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Du må selv spille timen som du leier. Det er ikke tillatt å leie bane for andre

Spesielle vilkår ved bruk av junior/studentabonnement

 • Junior/studentabonnementet må registreres i barnets eller studentens navn. Om du velger å registrere abonnementet på e-postadressen til en annen kan du ikke registrere et annet abonnement med den samme e-postadressen som du har brukt tidligere. Om du skal kjøpe et juniorabonnement anbefaler vi at du oppretter en egen e-postadresse for barnet
 • Juniorer (under 18 år) eller studenter med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre gjestespillere som er under 18 år eller som kan fremvise gyldig studentbevis

Gjestespillerabonnment

 • De som kjøper dette abonnementet vil kunne invitere familie eller venner med som gjestespillere når du spiller UTEVed spill INNE (Ankerskogen Tennishall) gjelder ikke disse reglene. For juniorer (under 18 år) og studenter gjelder egne regler
 • Det er ingen begrensning på antall gjestespillere som du kan ha med deg

Misbruk av abonnement og sanksjoner

 • Om det oppdages misbruk av abonnement vil det bli sendt en skriftlig advarsel
 • Ved gjentatt misbruk vil det sperres for tilgang til å leie bane

Våre abonnement har forskjellig varighet, du velger selv dette når du kjøper abonnement. Du kan se utløpsdato og oversikt over dine abonnement på Min Side som du finner link til under Baneleie

Nei. I stedet for familie- og ektefelleabonnement tilbyr vi å kjøpe abonnement med gjestespiller. Med gjestespillerabonnement kan du ta med alle du ønsker også de som ikke er i familie med deg.

Senior abonnement=18 år og eldre
Junior/Student abonnement=17 år og yngre/Gyldig studentbevis må forevises ved forespørsel

Det koster kr 100,- å leie ballmaskinen pr. time. Tilgang til å leie den er kun tilgjengelig om du har kjøpt abonnement til baneleie.

Se vår prisliste for oppdaterte priser.