loading

Trykk på logo for ditt firma for å opprette abonnement på baneleie.

Bedriftsabonnement

Tilby dine ansatte 50% rabatt på abonnement baneleie

Inngå avtale med HIL Tennis som gir alle ansatte 50% rabatt på 12 måneders baneleie og betaler for hvor mange ansatte som benytter seg av avtalen. Avtalen fornyes automatisk hvert år. Frist for kansellering av avtalen er 1. mnd før avtalen fornyes.

0-10 ansatte / kr 2500,-

Om det registreres flere ansatte vil vi fakturere følgende i tillegg:

11-20 ansatte / + 1500,-

21 og flere / + 1000,-

Eksempel: Om du har 21 eller flere ansatte som benytter seg av avtalen vil det koste kr 5000,- kr 2500+1500+1000.

Bedriften får en link til en egen side hvor ansatte kan kjøpe abonnement på baneleie til 50% rabatt. De betaler med sitt eget kredittkort. For å kunne benytte seg av tilbudet må de opprette en bruker på vår hjemmeside med jobb e-postadressen. Kjøp av abonnement på baneleie ved å bruke en annen e-postadresse vil ikke bli godkjent eller være mulig. Abonnementet har en varighet på 12 mnd og fornyes ikke automatisk. 30 dager/månedsabonnement er ikke tilgjengelig for bedriftsabonnement. Ansatte kan velge mellom abonnement baneleie eller abonnement baneleie med gjestespiller. Ved inngåelse av avtale om bedriftsabonnement må vi ha en kontaktperson hos bedriften som administrerer avtalen og informasjon om hvem som er fakturamottaker eller hvor faktura skal sendes. Ta kontakt med oss på post@hamar-tennis for inngåelse av avtale eller mer informasjon.