loading

Oscar Barrios Torres blir klubbens nye hovedtrener, og Marcos Farias kommer tilbake til Hamar tennis i økt stillingsprosent! Både Oscar og Marcos har bak seg lange karrierer som profesjonelle tennistrenere, og det er en fantastisk mulighet for Hamar Tennis at klubben nå får to trenere som sammen vil jobbe for sportslige og sosiale aktiviteter! For Hamar Tennis betyr dette en stor satsing på utøvere i alle aldre og på alle nivå.

                                                                                        

Oscar Barrios Torres
Oscar
Marcos
Categories: Trener