loading

Styrets årsberetning for 2021 er nå tilgjengelig. Året ble delvis preget av korona, men tennis var en av idrettene som kunne holde aktiviteten i gang med god avstand. Tennisen har blitt godt tilgjengelig for alle med rimelige og differensierte tilbud om spill både ute og inne. Trener Marcos F. Fernandez takket av, men har blitt leid inn som trener for våre rekruttgrupper.  Økonomien er solid. Regulering av Utstillingsplassen sør gjør at det gamle klubbhuset må rives, men at vi får beholde alle 4 utebaner. Styret i tennisgruppa jobbet iherdig for å beholde 3 innebaner, men dessverre lot det seg ikke gjøre. Etter mye arbeid og med hjelp fra NTF kom det i stand en enighetsærklæring mellom tennisgruppa og Hamar Idrettslag den 25.05.2021 hvor hovedlagets styre og styret i Ankerskogen Idrettshall AS forpliktet seg til å omgående igangsette prosesser for realisering av ny tennisbane. Følg linken for å lese hele årsberetningen https://docs.google.com/document/d/1gajQYs3b_k3EQEDAskz8Vvs7zJl6mv-sDvaD5ORlCME/edit?usp=sharing

Categories: Administrasjonstyret