loading

Medlemmer av Hamar IL tennisgruppa inviteres til årlig møte torsdag 10.mars kl. 1800 i Børstad Idrettspark, kantine

Dagsorden:

  • Konstituering av møte
  • Godkjenning av innkalling til møte
  • Godkjenning av dagsorden/sakslisten
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to representanter til å skrive under møteprotokollen
  • Styrets årsberetning for 2021
  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2021
  • Innkomne forslag
  • Budsjett/styrets plan for 2022
  • Valg