loading

Vil du bidra? Er du en aktuell kandidat? Kan du tenke deg å slå et slag for tennisen også utenfor banen i styret?

Valgkomiteen søker engasjerte medlemmer som kan delta i styret. Det er behov for noen som kan bidra med ledelse, oppfølgning av anlegg, sportslig oppfølgning/utvikling, og ivaretakelse av økonomien i klubben (behov for kasserer fra 2023).

Klubben er i en spennende utvikling. Juniormiljøet er igjen på full fart fremover med konkurransespillere, og aktivitetsnivået på seniorsiden er høyt. Forhåpentligvis vil klubben, med nytt klubbhus og minitennisbaner/ballvegg på uteanlegget, og utbygging av en 3.bane i Ankerskogen, øke aktiviteten ytterligere. Er du interessert, eller har du forslag om aktuelle kandidater, hører vi gjerne fra deg innen 15. februar. Send e-post til post@hamar-tennis.no

Hilsen valgkomiteen HIL tennis
Marianne Bjørke, Stian Hoholm, Mari Opedal og Audun M.Jensen

Categories: Administrasjonstyret