loading

Norsk tennis er i medvind. Det er langt fra bare Casper Ruud som har suksess. Klubbene vokser, blir flere og utvikler seg. Tennissporten opplever økt popularitet. Det er mediaoppmerksomheten en kjærkommen bidragsyter til. Trenerne står på uke etter uke og utdanner seg i et system som høster internasjonal anerkjennelse. På anleggsfronten er det haller på vei som kanskje setter en ny standard i norsk tennis?

Samtidig er utfordringene like store og like mange som før. Tennisforum og Tennistinget er årlige begivenheter for å drøfte og planlegge for å møte disse. Samarbeid og kommunikasjon er nøkler i alle kamper – også for norsk tennis. Les hele NTF årsberetning Norsk Tennis 2021

Categories: Administrasjon