loading

Vi ønsker velkommen til ekstraordinært årlig møte tirsdag 28.sept. 1800

Sted: Kantina på Børstad Idrettspark

Vi ber alle som skal delta om å registrere seg på forhånd ved å melde seg på i Spond. Gjeldende smittevernsregler blir fulgt.

Stemmeberettige: alle over 15 år som har et aktivt 12. mnd abonnement på baneleie i HIL tennis

Saker:

 1. Velkommen v/leder
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Overrekkelse av utmerkelser
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av to medlemmer til å underskrive referatet
 7. Godkjenning av innkallingen
 8. Godkjenning av saklisten
 9. Anlegg - Informasjon fra styret om reguleringsprosessen for uteanlegget. Forslag fra styret om avsetning av midler.
  - Informasjon fra styret/HIL/AIAS om prosessen vedr. utbygging av 3.tennisbane i Anker`n. Forslag fra styret om avsetning av midler.
 10. Padel - en samarbeidspartner eller undergruppe av HIL tennisgruppe ? - Diskusjon med innledning fra styret v/Marianne Bjørke
 11. Valg - Leder (styremedlem) - Valgkomite (2) frem til ordinært årlig møte i februar/mars 2022

Referat fra årlig møte som ble avholdt 10.mars

Categories: Møte