loading

HILs årsmøte vedtok 7 .juni en prosjekt- og finansieringsplan som innbefatter utbygging av hallen i Ankerskogen med en tredje tennisbane og et klubbhus. Takk til alle som har bidratt til arbeidet med det krevende 1.settet i hallsaken, dvs. både Norges Tennisforbund ved Helen Sterud, HIL hovedstyre/AIAS, representantene (38) på HILs årsmøte som enstemmig støttet forslaget fra HIL tennis/HIL hovedstyre, og ikke minst våre egne medlemmer (27) som deltok på årsmøtet 10.mars og støttet styrets arbeid for 3 innendørsbaner.

Styreleder Audun M. Jensen hadde et innlegg om begrunnelsen for behovet for tre baner på HILs årsmøte. Nå gjenstår det et tøft 2. sett for å få økonomien og reguleringen på plass, før forhåpentligvis byggeprosjektet kan realiseres. Det omfatter både anlegget i parken og hallen i Ankerskogen. Enighetserklæringen med finansieringsplanen er grunnlaget for det videre arbeidet.

Tennisklubbens annonserte ekstraordinære årsmøte 26. mai måtte utsettes på grunn av koronanedstenging. Når det nå foreligger en enighetserklæring og et HIL-vedtak i hallsaken, er det kun valg av styreleder og drøfting av padel som står på dagsorden for årsmøtet. Siden valgkomiteen ikke har lykkes med å finne en ny lederkandidat, har styret besluttet å utsette årsmøtet til august/september. Styret har tro på vi vil klare å få rekruttert en ny leder fordi klubben har:

 • God drift.
 • Engasjerte, dyktige profesjonelle trenere.
 • Mange frivillige entusiaster.
 • Solid økonomi.
 • Større aktivitet enn på mange år.
 • Et juniormiljø som er i ferd med å bygges opp mot gamle sportslige høyder
 • En spennende utfordring med rehabilitering av to innendørsbaner i Ankern,
  prosjektering av en ny tredje bane, klubbhus og tre utebaner med
  kunstgrus og flomlys.

Kan en samling av inne- og utebanene gjøre at en ny æra er på gang? Kan det bli utviklet en ny Casper Ruud i et fremtidsmessig anlegg i Ankern?

Vi vil ellers minne våre tennisvenner om at det fortsatt er ledig plasser på sommercampen for juniorer i uke 25, 32 og 33, og at måneds- eller årsabonnementer med gjestespillere er en veldig god mulighet til å invitere venner og familie til GRATIS spill på vårt flotte uteanlegg! Kanskje det blir enda flere «tennisfrelste» i løpet av sommeren?

Ha en riktig god tennissommer!

Audun M. Jensen
Marianne Bjørke
Helene Hjelmeland
Benedikte Libæk
Pål Gjersvik