loading

Tid: 26.mai 1800 - 2100
Sted: Hamar Teater.

Det er plass til 100 personer. Vi ber derfor alle som skal delta om å registrere seg på forhånd ved å melde seg på i Spond. Gjeldende smittevernsregler blir fulgt. Stemmeberettige: alle over 15 år som har et aktivt 12. mnd abonnement på baneleie.

Saker:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av møteleder og referent
  5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
  6. Padel - En fremtidig samarbeidspartner i klubb, ikke bare overlatt til kommersielle aktører? Innledning til drøfting v/styremedlem Marianne Bjørke.
  7. Fremtidens ute- og innendørsanlegg

Informasjon om juridisk vurdering av hallsaken v/jurist Erik Jendal.

Presentasjon av styrets forslag v/leder Audun M. Jensen, arkitekt Stian Svalheim og anleggsansvarlig i Norges Tennisforbund, Helen Sterud.

1.prioritert: Racketsenter i Ankerskogen. 3 ute - og 3 innendørsbaner til tennis/badminton, utendørs padel og klubbbus. Kunstrgus og flombelysning på tennisbanene utendørs. Se vedlagt skisse. Avsetning av 500 000 kr. til prosjektet.

2.prioritert: Ankerskogen og Hamar park 3 innendørsbaner for tennis/badminton med klubbhus i Ankerskogen, og 3-4 tennisbaner med nytt klubbhus og padel i Hamar Park. Omlegging til kunstgrus.

Krav vedr. begge alternativer: Utbygging av 3.tennisbane med klubbhus i Ankerskogen må inngå i en helhetlig finansieringsplan som skal vedtas på HILs årsmøte 7.juni.

Innlegg fra HIL hovedstyre
Drøfting

  1. Valg av leder v/valgkomité
Categories: AnkerskogenMøte