loading

Det inviteres til åpning av utesesongen søndag 9.mai 1500-1530.

Program:

  • Velkomstord fra leder
  • Flaggheising
  • Presentasjon av styret, banekomite og tillitsvalgte. Informasjon.
  • Spill

Gjeldende smittevernsregler blir fulgt. Det vil bli registrert oppmøte ved behov for smittesporing i etterkant. Om du har meldt deg på og ikke kan delta ber vi deg om å melde forfall for å lette arbeidet med registrering. Det samme om du ønsker å delta, men ikke har registrert at du deltar ber vi om at du registrerer deg som "deltar". Ansvarlig for registrering av oppmøte: Ulf Skogeng

Categories: Parken