loading

Innlegget til styret i Hamar Idrettslag i HA den 12.mars kan ikke stå uimotsagt fra HIL tennis. Avslutningen i innlegget er hovedgrunnen til at vi må reagere, og tilbakevise grove faktafeil. HIL-styret skriver at de ikke kan gi noen garantier for en utvidelse med en tennisbane siden det er usikkerhet rundt finansiering og reguleringsmulighet. Dette er stridens kjerne, og årsaken til at HIL tennis har måttet bestride oppsigelsen av avtalen om leie av 3 tennisbaner i Ankerskogen.
HIL tennis undrer seg over hvordan det kan ha seg slik at HIL- styret fremstiller undergruppene som fornøyde med omdisponering av arealet når realiteten er at HIL tennis har protestert mot oppsigelsen av nåværende leieavtale, og vi heller ikke har fått tilbud om en ny avtale.

Tennisens utvikling på Hamar handler om tilgang til baner, IKKE om kvalitet på banedekke og tennisnett.

Styret i Hamar Idrettslag påstår at tennisen i stor grad vil få bedre forhold ved å oppgradere kvaliteten på 2 tennisbaner. La det ikke være noen tvil: Tennisens utvikling på Hamar handler om tilgang til baner, IKKE om kvalitet på banedekke og tennisnett. Hvilken kompetanse baserer styret i HIL påstanden på? HIL tennis er positive til basishall for turn, men ikke hvis tennisen må ofres. Hvis basishall innebærer at tennisen mister en bane, så er ikke det noe vi kan være med på. Men hvis en utvidelse gjør at vi får like mange baner som i dag, er vi positive til dette. Har ikke tennis den samme retten til å utvikle sporten sin som turn?

Tennis på Hamar samler utøvere i ALLE aldersgrupper, fra helt ned til 5 år og opp til 85 år. De fleste tennisklubber krever at man må være medlem eller registrert bruker for å spille tennis. På Hamar kan ALLE som ønsker å spille tennis gjøre dette. Tennishallen i Ankerskogen brukes av ikke bare de som bor i Hamar, men siden nærmeste tennishall er på Gjøvik velger mange som bor i Brumunddal/ Ringsaker, Stange, Løten og Elverum å reise til Hamar for å spille tennis. Tennishallen er viktig for oss siden den blir brukt i perioder hvor aktiviteten for kurs og trening er størst (september til april). Tennishallen på Gjøvik har 4 innendørsbaner, mens Lillehammer har 3.

Samtlige styrer i HIL tennis har, siden konflikten mellom turn og tennis startet i 2014, stått fast på behovet for 3 baner. Klubbens årsmøte, som ble avholdt 10.mars med 26 personer tilstede, ga styret bred støtte i maratonløpet for å beholde 3 baner. Tennisen ga midlertidig bort en bane til turn i 2007, men vi kan ikke gi bort enda mer baneareal. Å kunne disponere 3 baner er mye viktigere enn nytt dekke og nye tennisnett på kun 2 baner. Bedre fasiliteter på to baner kan derfor ikke veie opp mot det tapet redusert hallkapasitet vil innebære for tennisens utvikling, rekruttering og muligheter.

Styret i HIL skriver at tennisgruppen i en periode vil gå fra å leie 2,5 til 2 baner. Det kan dokumenteres at klubben har brukt 3 baner på veldig mange arrangementer/turneringer og treninger i årenes løp, noe som er helt avgjørende for videre sportslig utvikling. På hele bane 3, altså ikke på 0,5 bane, ble det spilt tennis 842 timer i 2020. Norges Tennisforbund skriver i en uttalelse fra 09.03.2021: «En utvidelse av innendørsanlegget i Ankerskogen slik at Hamar får tre velfungerende helsårsbaner i stedet for to, vil utgjøre en markant forskjell når det gjelder mulighetene til å ta på seg turneringer.» Det vil også bety mye for videreutvikling av tennisidretten i regionen».

Konsekvensene vil bli dramatiske for tennissportens utvikling i Hamar og regionen med kun 2 baner: Færre muligheter for å arrangere kurs og trening. Rekrutteringen blant spesielt barn og ungdom vil stoppe opp. Skoleklasser kan f.eks. ikke bli invitert til spill. Ingen større regionale eller nasjonale turneringer kan bli arrangert. Det vil bli svært lite muligheter til baneleie utover klubbens organiserte aktiviteter i tidsrommet mellom kl. 1500-2100 (det er allerede begrenset).

Hvordan hadde friidrettsgruppen reagert hvis to av løpebanene på Børstad skulle blitt omgjort til f.eks. sykkelbaner fordi flere barn driver med sykling? Hvordan hadde Ham-Kam fotball reagert hvis en tredjedel av kunstgressbanen på Børstad/Briskeby hadde blitt omgjort til noe annet enn fotball?

I 1905 hadde Hamar 4 tennisbaner, 3 baner på Utstillingsplassen og 1 bane på Folkeskolen/Midtbyen. I 1934 ble det bygget 4 utebaner i Hamar Park. I 1954 ble klubbbuset bygget på dugnad med gjenbruksmaterialer. I 1990 ble tennis en helårsidrett i Hamar da Ankerskogen Tennishall åpnet etter en lang og iherdig innsats fra ildsjeler i HIL tennis. At verdensidretten tennis, som er i god vekst både nasjonalt og lokalt, i dag må kjempe tappert for å beholde de tre eneste innendørsbanene i regionen, er i historiens og nåtidens lys rett og slett skuffende. Det er nå også usikkerhet om vi får beholde bane 1 på det idylliske uteanlegget vårt i Hamar Park. Hamar kommune har igangsatt planlegging av en gang/sykkelvei som kan bli lagt over anlegget.

Ordfører Einar Busterud skrev i sin gratulasjon til klubbens 100 års jubileumet i 2003 med blant annet disse ordene: «HIL tennisgruppes historie er først og fremst en historie om å løfte i flokk for å utvikle både sportslige talenter og gode anlegg». Det er bare trist at konflikten kan ende opp i rettsapparatet på grunn av oppsigelsen av leieavtalen med 3 baner eller at tennisens utviklingsmuligheter blir ødelagt. Vi anmoder om god dialog, og ber innstendig Hamar kommune/kommunestyret om hjelp. HIL trenger en tilleggsbevilgning utover de 5 millionene som er avsatt til Ankerskogen Idrettshall, og en positiv avklaring i forhold til utvidelse, slik at det fortsatt kan spilles tennis på 3 innendørsbaner i Ankerskogen.

Hamar IL tennisgruppe
Marianne Bjørke – styremedlem, Helene Hjelmeland – styremedlem, Pål Gjersvik – styremedlem,
Benedikte Libæk – styremedlem, Audun M. Jensen - fungerende leder, Ulf Skogeng – kursansvarlig
Marcos F. Fernandez – hovedtrener, Torger Olsen – trener

Categories: Ankerskogen