loading

Det innkalles til årlig møte i HIL tennisgruppe onsdag 10.mars kl. 1800.
Alle årsabonnenter fra 2020/HIL-medlemmer over 15 år har stemmerett. Andre spillere/foreldre er også hjertelig velkomne!

Se Styrets årsberetning 2020

Sted: Hamar Teater/Festsalen Strandgata 23 på faste tilviste plasser med god smittevernavstand.

Agenda:

 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
 6. Styrets årsberetning for 2020
 7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2020
  v/kasserer Erik Sekkelsten
 8. Budsjett for 2021
  v/kasserer Erik Sekkelsten
 9. Sportslig plan 2021 - 2025.
  Innspill v/leder Audun M. Jensen
  Åpen diskusjon om satsingsområder.
 10. Ankerskogen Idrettshall - 2 eller 3 tennisbaner i fremtiden ? Informasjon fra styremedlem Marianne Bjørke og jurist Erik Jendal. Åpen diskusjon om veien videre.
 11. Valg

Velkommen!

Categories: Møte