loading

Det har siden 2014 vært en interessekonflikt om bruk av banene i Ankerskogen Tennishall.   HIL turn har nå fremlagt ønsker om å overta bane 1 og 2 til basishall for turn, mens vi i HIL tennis trenger fortsatt 3 baner til tennis. Begge de flotte idrettene er i vekst og fortjener gode permanente forhold. Styret i HIL tennis mener den eneste løsningen vil være å få utvidet hallen i sør og/eller nord, og ønsker derfor en rehabilitering av hallen med statlig (tippemidler) og kommunal økonomisk støtte.

Bakgrunnen for at vi står hardt på kravet om 3 baner er at klubbens utvikling er meget god med 408 registrerte spillere i en alder fra fra 5 til 85 år. I år har det ofte vært fullt på klubbens 4 baner i Hamar Park. 123 spillere deltar i dag på kurs/trening i hallen, som det er ventelister på, og det er sprengt kapasitet på de populære tidspunktene. Tommelfinger-regelen er 1 bane fordelt på 100 spillere. Banekapasiteten er med andre ord for liten til tennis innendørs i dag, siden både tennis, turn og badminton deler på bane 3.

Med 4 baner utendørs og 3 baner innendørs, har tennis blitt en folkelig helårsidrett med lave priser for spill både i hallen og på utebanene, takket være iherdig dugnadsinnsats og nøktern drift av anleggene. Med 3 baner innendørs kan utviklingen av en verdens største idretter fortsette med god «Casper Rudd-effekt». Ankerskogen Tennishall er forøvrig den eneste tennishallen i Hamarregionen med spillere fra både Ringsaker, Stange, Løten og Elverum.

Styret i HIL tennis er i dialog med HIL turn, ATAS/HIL og Hamar kommune,  og har tro på at vi i fellesskap kan finne de beste løsningene for både tennis og turn.

09.12.2020
Styret i HIL Tennis
Audun M. Jensen, leder
Marianne Bjørke
Erik Sekkelsten
Helene Hjelmeland
Pål Gjersvik
Benedikte Libæk

Categories: Ankerskogen