loading

KJÆRE TENNISVENNER!
Styret vil presisere at vi hele tiden holder oss løpende oppdatert på nasjonale og lokale anbefalinger som myndighetene kommer med vedrørende pandemien. Vi er forberedt på å måtte «kaste oss rundt» og endre våre rutiner på kort varsel. Vi er også klar over at vi mest sannsynlig ikke vil klare å gjøre alle til lags. Vi ber derfor om forståelse for at vi har et ansvar for å minske risikoen til alle aldersgrupper som spiller tennis i hallen. Styret ber også om tillit og lojalitet til at vi utfører tiltak på bakgrunn av de anbefalinger vi får av kyndige fagfolk på nasjonalt og lokalt nivå. Det er derfor viktig i situasjonen vi nå befinner oss i at "tennisfamilien" har tillit til at styret gjør vurderinger som er til det beste for å hindre smittespredning, samt at vi følger både nasjonale og lokale smittevernsrutiner.

Vi er nå inne i "bølge" nr. 2 som også ble varslet om at mest sannsynlig ville oppstå i disse tider. Igjen ber myndighetene om en nasjonal og lokal dugnad hvor vi alle kan bidra litt slik at fellesskapet kan bestå sterkest. Norge mobiliserte godt på vårparten for å minske smitte. Denne gangen må vi nok en gang mobilisere og tenkte litt «utenfor boksen» siden landet ikke stenger helt ned. Og det er nettopp det dugnaden denne gangen handler om, unngå at vi må "stenge helt ned"! Det er nå vi kan handle, det er nå hver enkelt kan gjøre en forskjell. Vi som "tennisfamilie" kan bidra til dette!

Det er ingenting som er mer gledelig for styret enn å se at tennisinteressen stadig blir større, og at flere og flere har glede av tennis. Men for at denne gleden og veksten skal kunne fortsette i årene fremover, så må det på nåværende tidspunkt og en stund fremover foregå på en til tider tilbakeholden måte. Vi i styret ønsker å holde risikoen for å overføre smitte lav/ingen i hallen. Vi er klar over at det finnes ulike rutiner innen diverse forbund og idretter. Vi synes ikke at vi kan sammenligne oss for mye med andre idretter, eller andre lokale områder. Vi må ha fokus på vår egen idrett og anbefalinger fra nasjonale myndigheter, Norges Tennisforbund og Hamar kommune i forhold til hva som vil være mest hensiktsmessig, og gi minst mulig smitterisiko for vår idrett.

Styret er opptatt av at tennis i hallen skal foregå på en trygg måte hvor risikoen for å overføre smitte eller bli smittet er svært lav/ingen. Vi ber derfor alle som er glad i tennis ha tillit til styrets fortløpende vurderinger i denne spesielle situasjonen. For at det skal kunne være trygt er vi helt avhengig av at spillerne følger reglene for spill i hallen fremover

  1. Kun friske personer uten symptomer kan spille tennis.
  2. Hender skal påføres antibac før/etter hver økt.
  3. Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver person, unntak for personer i samme husstand.
  4. Det kan være maksimalt 4 personer på hver bane. Unntak er organisert trening der det kan være 5 personer inkludert trener.
  5. Den som leier bane er ansvarlig for å informere medspillere om koronavettreglene. Følges ikke reglene, kan baneleie bli sperret for både leietakere og medspillere.
  6. Foreldre eller tilskuere skal ikke være tilstede på treninger. Foreldre som leverer og henter barn/ungdom, bes om å ikke oppholde seg på anleggene. Fellesareal skal i hovedsak ikke benyttes.

    Vi er kjent med at det har vært snakk, diskusjoner og henvendelser med tanke på hvorvidt hvor “åpen” tennishallen skal/bør være den siste tiden. For å unngå uheldige misforståelser ber vi vennligst om at spørsmål rettes direkte til styret. Vi ønsker å rette en takk til dere alle som er med på denne dugnaden!

Med vennlig hilsen styret i HIL tennis
Audun M.Jensen (leder)
Marianne Bjørke
Erik Sekkelsten
Helene Hjelmeland
Pål Gjersvik
Benedikte Libæk

Categories: Korona