loading

På det årlige møte 5. mars ble nytt styre valgt, og Styrets årsberetning for 2019 godkjent. Se også Resultatregnskap 2019 og Balanserapport 2019. Regnskap og balanse er foreløpig. Revisjon er ikke gjennomført og er utsatt pga Korona.

Styret:
Leder Audun M. Jensen (2020-2021)
Kasserer Erik Sekkelsten (2020 - 2021)
Styremedlem Marianne Bjørke (2020 - 2022)
Styremedlem Helene Hjelmeland (2020 - 2022)
Styremedlem Pål Gjersvik (2020 - 2022)

Categories: Administrasjon